1 - 2 - 3 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 7. 2019 - 0,03 CZK — / — / — (0/100)
ODEPSANÝ ÚROK
8. 7. 2019 50,00 CZK — / — / — SPOUSTOVÁ RAADOVÁ ZUZANA (35-1917210207/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
30. 6. 2019 - 6,00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
5. 6. 2019 - 4 880,00 CZK — / — / — SBÍRKA (107-0484410267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Finanční dar pro Na kole dětem - Kadaň
30. 5. 2019 600,00 CZK — / — / — SPOUSTOVÁ RAADOVÁ ZUZANA (107-5219190227/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
Platba od Nely Bickové - poslední dražba