Transparentní účet

Název: ZVÍŘETICE VISION 21 | Číslo: 115-4110520267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 1. 2019 1,79 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 12. 2018 1,79 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
30. 11. 2018 1,75 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
16. 11. 2018 7 800,00 CZK 8 / — / — MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU (19-0001528181/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
31. 10. 2018 1,72 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK