Transparentní účet

Název: ZVÍŘETICE VISION 21 | Číslo: 115-4110520267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 3. 2018 1,20 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
22. 3. 2018 21 950,00 CZK 237418 / — / — MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU (1528181/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
28. 2. 2018 1,14 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 1. 2018 1,14 Kč — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
31. 12. 2017 1,14 Kč — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK