Transparentní účet

Název: ZVÍŘETICE VISION 21 | Číslo: 115-4110520267/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Datum zaúčtování Připsáno/odepsáno
(v měně účtu)
Variabilní / Konstantní / Specifický symbol Název a číslo protiúčtu
Zpráva pro příjemce
31. 8. 2018 1,66 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
24. 8. 2018 8 640,00 CZK 8 / — / — MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU (19-0001528181/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
prodej kachli, magnetu
31. 7. 2018 1,53 CZK — / — / — (0/100)
PŘIPSANÝ ÚROK
24. 7. 2018 8 240,00 CZK 8 / — / — MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU (19-0001528181/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
12. 7. 2018 20 000,00 CZK 25692224 / 558 / — PCT, S.R.O. (905221473/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Verejna sbirka na zachranu Zvireticprispevek PCT, s.r.o.