Platím NA POBOČCE

Máme pro vás formuláře v PDF

Upravili jsme pro vás papírové formuláře, které jsou k dispozici na pobočkách KB.

  • Příkaz k úhradě – pro zadání jednorázového (neopakujícího se) příkazu k úhradě z vašeho čísla účtu do jiné tuzemské banky v měně CZK nebo v rámci Komerční banky v měně CZK nebo v cizí měně.
  • Hromadný příkaz k úhradě – pro zadání několika jednorázových (neopakujících se) příkazů k úhradě v měně CZK se stejným datem splatnosti z vašeho (jednoho) čísla účtu do jiné tuzemské banky nebo v rámci Komerční banky.
  • Povolení inkasa – umožní protistraně inkasovat (strhávat) z vašeho účtu prostředky. Například mobilní operátor si bude z vašeho účtu strhávat měsíční poplatky potom, co mu to na formuláři pro povolení inkasa umožníte.
  • Příkaz k SEPA platbě – nově jsme připravili formulář pro SEPA platbu na zadání jednorázového (neopakujícího se) příkazu k SEPA platbě v měně EUR v rámci SEPA prostoru (včetně plateb v měně EUR v rámci České republiky nebo do Komerční banky, a.s., pobočky zahraniční banky na Slovensku). SEPA prostor tvoří země členských států Evropské unie, Norska, Islandu a Lichtenštejnska, dále území, na kterých se uplatňují smlouvy EU a další země, které dobrovolně přistoupily k SEPA pravidlům (Švýcarsko, Monako a San Marino).
  • Příkaz k zahraniční platbě – pro zadání jednorázového (neopakujícího se) příkazu k zahraniční platbě v CZK a cizí měně do zahraničí nebo v cizí měně do jiné banky v České republice.