• SEPA inkasa v EUR

  Bezhotovostní platba v eurech iniciovaná z podnětu příjemce platby prostřednictvím jeho banky.

Cokoliv

Hraďte inkasem pronájem bytu, koleje v zahraničí, mýtné atd.

Levně

Plaťte stejný poplatek bez ohledu na částku inkasa.

Jednoduše

Zjednodušte si správu Vašich pravidelných výdajů.

On-line

Zadávejte příkazy i souhlasy k inkasu přes přímé bankovnictví.

Proč KB?

Pro každého

Schéma CORE je určeno pro občany, CORE i B2B pro podnikatele.

Nestresujte se

S námi nemusíte myslet na zadávání příkazů k úhradě.

Ptejte se

K SEPA inkasu poskytujeme on‑line telefonickou podporu.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je SEPA inkaso

 • bezhotovostní inkaso v měně EUR prováděno z podnětu příjemce platby v rámci SEPA prostoru
 • banka plátce i příjemce musí být SEPA dosažitelná
 • lze zřídit pouze k účtům vedeným v měně EUR
 • KB nabízí jak pro stranu plátce, tak pro stranu příjemce platební schéma CORE a Business to Business (B2B)
 • strana plátce je k dispozici pro občany i podnikatelské subjekty  – nutné uzavřít Souhlas se SEPA inkasem
 • strana příjemce je k dispozici pouze pro podnikatelské subjekty – pro využívání je nutné uzavřít Smlouvu k této službě
 • příkazy k SEPA inkasu je možné zadávat jako jednorázové příkazy nebo importovat jako dávky prostřednictvím služeb přímého bankovnictví KB – MojeBanka Business, Profibanka, Přímý kanál nebo přes aplikaci MultiCash KB.
 • Platební schéma:
  • SEPA inkaso spotřebitelské (SDD CORE) Jedná se o SEPA inkaso, u kterého může plátce požádat o vrácení částky inkasa provedeného na jeho účtu bez udání důvodu do 8 týdnů od data splatnosti inkasa. Tento typ inkasa mohou používat jak podnikatelské subjekty, tak spotřebitelé.
  • SEPA inkaso mezi podnikatelskými subjekty (SDD B2B) Jedná se o SEPA inkaso, u kterého plátce nemůže požádat o vrácení částky inkasa provedeného na jeho účtu. Tento typ inkasa mohou používat výhradně podnikatelské subjekty.

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • SEPA (Single Euro Payments Area) je jednotnou oblastí pro provádění plateb v EUR v rámci  SEPA prostoru.
 • SEPA prostor tvoří země členských států Evropské unie, Norska, Islandu a Lichtenštejnska, dále území, na kterých se uplatňují smlouvy EU a další země, které dobrovolně přistoupily k SEPA pravidlům (Švýcarsko, Monako a San Marino).
 • K čemu je možné SEPA inkaso využít:
  • Prostřednictvím SEPA inkasa může být hrazen například pronájem bytu či jiné nemovitosti, úhrada mýta, odebírané tiskoviny, pojistky atd.
  • U podnikatelských subjektů je výhodným nástrojem k úhradě finančních závazků a řízení cash flow.

Tipy a triky

 • Strana plátce – kdo může platit své závazky prostřednictvím SEPA inkasa v KB:
  • občan i podnikatelský subjekt, který předal KB Souhlas se SEPA inkasem
  • Souhlas se SEPA inkasem je možné uzavřít pouze na běžném účtu v měně EUR prostřednictvím papírového formuláře na pobočce KB nebo prostřednictvím služeb přímého bankovnictví KB – MojeBanka, MojeBanka Busines nebo Profibanka
  • plátce podepíše s příjemcem platby dohodu (tzv. Mandát) o možnosti inkasovat prostřednictvím SEPA inkasa z jeho účtu
 • Strana příjemce – kdo může vysílat příkazy k SEPA inkasu v KB:
  • podnikatelský subjekt, který má s KB uzavřenou Smlouvu na vysílání příkazů k SEPA inkasu
  • příkazy k SEPA inkasu je možné vysílat pouze z běžných účtů v měně EUR
  • příjemce musí mít přidělený CID (Credit Identifier)
  • uzavřít dohodu (tzv. Mandát) s plátcem
  • příkazy k SEPA inkasu je možné zadávat jako jednorázové příkazy nebo importovat jako dávky prostřednictvím služeb přímého bankovnictví KB – MojeBanka Business, Profibanka, Přímý kanál a MultiCash KB.
 • Souhlas se SEPA inkasem dává plátce své bance. V KB může být zadán prostřednictvím papírového formuláře nebo prostřednictvím služeb přímého bankovnictví KB (MojeBanka, MojeBanka Business, Profibanka). V souhlasu je uvedeno číslo účtu plátce, informace o příjemci, CID příjemce, reference Mandátu (UMR), platební schéma, limit inkasa, počet dnů mezi inkasy…
 • Mandát k SEPA inkasu je písemná smlouva, kterou příjemce uzavírá s plátcem, aby mohl inkasovat prostředky z jeho účtu. Příjemce má povinnost mandát uchovat. Platnost mandátu vyprší automaticky 36 měsíců po posledním provedeném inkasu. Banka může požadovat předložení sjednaného mandátu (například při zaktivnění služby nebo v případě reklamačního řízení).
 • Povinné údaje mandátu:
  • identifikační údaje o příjemci a plátci
  • informace, že se jedná o mandát k SEPA inkasu
  • specifikace platebního schématu – B2B, CORE
  • CID – identifikace příjemce
  • UMR – reference mandátu
  • IBAN a BIC plátce
 • Identifikační kód příjemce – CID (Credit Identifier)
  • klient, který chce vysílat příkazy k SEPA inkasu musí mít přidělený CID
  • na základě žádosti od klienta požádá KB u České národní banky o přidělení kódu CID pro klienta
  • CID přidělený v jiném státě může klient využít pro vysílání příkazů k SEPA inkasu v KB  
 • Reference mandátu – UMR (Unique Mandate Reference)
  • Unikátní referenci mandátu určuje příjemce inkasa, který o ní musí informovat plátce.
  • Pod sjednaným UMR musí být založený Souhlas se SEPA inkasem a vyslané příkazy k SEPA inkasu musí obsahovat tuto unikátní referenci mandátu.

SEPA platby v EUR

Rychlé a spolehlivé převody peněžních prostředků v rámci SEPA prostoru.

Detail

Zahraniční platební styk

Bezhotovostní platby v CZK a cizí měně do zahraničí a platby v cizí měně do jiných bank v ČR.

Detail

Ceny a sazby

Ceny a sazby Komerční banky.

Detail