• Šeky k inkasu

  Komerční banka Vám zprostředkuje inkaso šeků splatných ve všech tuzemských i zahraničních bankách.

Z celého světa

Nechte si proplatit šeky z bank celého světa.

Různé typy

Přineste k proplacení bankovní, soukromé, cestovní aj. šeky.

Občané i firmy

Mohou využít fyzické i právnické osoby či municipality.

Různé měny

Šeky mohou být vystaveny na všechny měny.

Proč KB?

Přineste kamkoli

Šek k inkasu můžete přinést na libovolné prodejní místo KB.

Neomezujte se měnou

Šek proplatíme na účet vedený u KB v jakékoliv měně.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co jsou Šeky k inkasu

 • Komerční banka přebírá k inkasu šeky splatné u bank z celého světa, které nemohou být proplaceny okamžitě po předložení, a jejich proplacení Vám zprostředkuje. Zpravidla se jedná o:
  • soukromé (firemní) šeky
  • bankovní šeky, na kterých nelze ověřit podpis výstavce šeku či nesplňují jiné podmínky
  • cestovní šeky se závadou
  • šeky předložené v rámci dědictví
  • ostatní šeky
 • Šeky předkládané k inkasu jsou standardně propláceny až po obdržení úhrady z jiné banky, nejdříve však 16. pracovní den po předložení šeku k inkasu
 • šek musí být předložen minimálně 7 pracovních dní před uplynutím doby platnosti šeku. Platnost může být omezena doložkou (např. „valid for 180 days“)
 • datum vystavení je uvedeno na šeku a lhůta pro předložení v bankovní praxi obvykle nepřesahuje 6 měsíců až 1 rok od vystavení šeku – k nezávaznému inkasu lze převzít i starší šeky, ale pravděpodobnost proplacení je nízká
 • pokud KB obdrží zprávu od zahraniční nebo tuzemské banky o neproplacení šeku šekovníkem, předá informaci klientovi, případně stornuje již provedenou úhradu
 • všechny výlohy bank jsou účtovány k tíži majitele šeku

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • doporučujeme, abyste si před převzetím šeku od obchodního partnera vždy zkontrolovali všechny náležitosti šeku
 • před předložením šeku k inkasu se seznamte s podmínkami inkasa šeku uvedenými na zadní straně příkazu k inkasu šeku
 • největší jistotu proplacení máte v případě bankovního šeku
 • optimální je převzít šek v národní měně země, ve které je splatný (například německý partner by měl vystavit šek na eura, nikoli na koruny či jinou měnu), inkaso šeku bude rychlejší
 • nejčastěji používané měny pro šeky jsou USD, GBP, CAD, EUR a AUD
  • šeky vystavené v těchto měnách jsou zasílány k inkasu v rámci služby CLS (Cash Letter Service) – na základě smlouvy uzavřené mezi KB a bankou v zemi, kde je daná měna měnou národní
  • u šeků vystavených na EUR se služba CLS týká pouze šeků splatných v eurozóně
 • můžete požádat o zaslání šeku zahraniční bance kurýrní službou DHL (na vlastní náklady)

Co je pro Vás důležité

 • nezbytnými náležitostmi jsou:
  • originál šeku
   • se všemi zákonem stanovenými náležitostmi
   • s platnou lhůtou k proplacení šeku
  • Příkaz k inkasu šeku
  • platný doklad totožnosti

Nezbytné dokumenty

Budete potřebovat originál platného šeku, Příkaz k inkasu a doklad totožnosti.

Pro klienty KB

KB přijímá šeky pouze od svých klientů a úhrada šeku je možná pouze na účet u KB.

Ceny a sazby

Ceny a sazby Komerční banky.

Detail