• Leasing

  Leasingové financování investic nad 1 mil. Kč pro podniky s možností odkupu pronajaté věci.

Podle potřeb

Vyberte si finanční či operativní leasing dle potřeb firmy.

Daňové výhody

Odepište si splátky leasingu z daní jako provozní náklad.

Chytře

Hraďte leasingové splátky z výnosů Vaší investice.

S rozvahou

Optimalizujte investiční náklady a výnosy.

Proč KB?

Podpořte podnik

Díky leasingu Vám umožníme zachovat likviditu podniku.

Informujte se

Pomůžeme vybrat typ leasingu odpovídající potřebám podniku.

Přizpůsobíme se

Umožňujeme pravidelné i nepravidelné splátky leasingu.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Leasing

 • způsob financování rozvoje podnikání se zachováním likvidity podniku
 • předmět leasingu koupí KB a proti úhradě leasingových splátek jej přenechá k užívání nájemci
 • možnost splácení leasingových splátek z výnosů investicepravidelných nebo nepravidelných splátkách
 • možnost zařadit leasingové splátky mezi daňově uznatelné náklady
 • možnost volit mezi finančním a operativním leasingem
 • pevné i variabilní úrokové sazby
 • variabilní úrokové sazby jsou vázány na základní referenční sazbu (Pribor), která odráží vývoj peněžního trhu
 • flexibilní strukturování splátkového kalendáře
 • stanovení doby splácení podle potřeb klienta a délky a formy užívání předmětu leasingu
 • možnost sjednat předplatu, kterou lze složit jako zálohu na budoucí leasingové splátky nebo jako mimořádnou leasingovou splátku

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • Poskytovatelem produktu je SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., člen Skupiny Société Générale
 • Finanční leasing:
  • dlouhodobý pronájem s následnou koupí pronajaté věci
  • minimální trvání je závislé na zařazení předmětu do odpisové skupiny
   • první odpisová skupina má minimální dobu odepisování: 36 měsíců
   • druhá odpisová skupina – minimální doba 54 měsíců v případě financování leasingem (zákonná doba pro odepisování je 60 měsíců)
   • třetí odpisová skupina – minimální doba 114 měsíců v případě financování leasingem
   • (zákonná doba pro odepisování je 120 měsíců)
  • k datu ukončení smlouvy o finančním leasingu nesmí být kupní cena vyšší než účetní zůstatková hodnota tvořená rovnoměrným odpisem
  • optimální daňová úspora umožní plnou amortizaci
  • prodejní cena je stanovena na minimální hodnotu, (např. 1 % kupní ceny), aby po přechodu vlastnictví nevznikla povinnost aktivace
  • daňová optimalizace
  • podpora vytváření „skrytých“ rezerv v investičním majetku nájemce
 • Operativní leasing:
  • dlouhodobý smluvní vztah
  • nájemce užívá předmět leasingu po pevně stanovenou dobu proti splácení pravidelných leasingových splátek
  • k datu ukončení má právo předmět vrátit leasingové společnosti, případně využít kupní opce za předem stanovenou zůstatkovou prodejní cenu
  • nájemce může neustále obnovovat výrobní prostředky, aniž by je musel po uplynutí doby leasingu odkoupit
  • pouze finančně silným společnostem
  • ve spolupráci s dodavatelem, který leasingové společnosti zaručí odkup předmětu leasingu po jeho vrácení nájemcem
  • operativní leasing je třeba individuálně konzultovat s bankovním poradcem nebo leasingovým specialistou

Pro koho je určeno

Pro podnikové klienty, kteří chtějí financovat investice na 1 milion Kč.

Charakteristika Leasingu

Poskytovatelem produktu je SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o., člen Skupiny Société Générale