• Municipální úvěr nad 10 let v Kč

    Dlouhodobý účelový úvěr pro municipality na pořízení hmotného i nehmotného majetku.

Rozvoj

Uskutečněte své zásadní rozvojové projekty.

Podle potřeb

Získejte úvěr ve struktuře odpovídající Vašim potřebám.

Investice

Realizujte i finančně náročné investiční akce.

Dlouhodobě

Rozložte si splácení úvěru na 10 a více let.

Proč KB?

Plánujte

Pomůžeme Vám zrealizovat i finančně náročné investice.

Měňte sazbu

Umožníme Vám změnit úrokovou sazbu v průběhu splácení.

Ptejte se

Všechny otázky Vám zodpovíme na Infolince KB.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Komu je určen

Městům, obcím, krajům, svazkům obcí a příspěvkovým organizacím a právnickým osobám jimi zřízeným.

Účelovost

Úvěr je určen na financování pořízení a obnovu hmotného i nehmotného majetku.

Co je Municipální úvěr nad 10 let v Kč

  • jedná se o dlouhodobý úvěr pro územně samosprávné celky a jejich dceřiné organizace, určený na pořízení nebo obnovu hmotného i nehmotného majetku
  • je zpravidla určen k přímé úhradě dodavatelům
  • výjimečně lze převést prostředky na běžný účet klienta
  • úvěr lze čerpat jednorázově nebo postupně a to ve smluvně dohodnutých termínech
  • výše úvěru závisí na skutečně vynaložených nákladech
  • volit můžete mezi úrokovou sazbou pohyblivou, pevnou po dobu trvání obchodu a pevnou po dobu platnosti úrokových podmínek