• Profi leasing

  Podnikatelský leasing na nákup strojů, techniky či zařízení s možností pozdějšího odkupu.

Chytře

Pořiďte si nová zařízení bez vysokého počátečního kapitálu.

Výhodně

Šetřete na daních, splátky leasingu jsou uznatelný náklad.

Bezpečně

Sjednejte si výhodné pojištění s širokým rozsahem krytí.

Levně

Po splacení odkupte předmět leasingu za výhodnou cenu.

Proč KB?

Optimalizujte cash-flow

Splácet začnete až po převzetí předmětu leasingu (kdy začne vydělávat).

Pojistěte se

Součástí doplňkových služeb je i výhodné pojištění.

Pevná splátka

Garantujeme pevné splátky po celou dobu trvání leasingové smlouvy.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Profi leasing

 • jde o financování investic na pořízení nových i použitých zařízení a strojů nebo jejich celků, určených k podnikání
 • jedná se o finanční leasing s opcí:
  • dlouhodobý pronájem s možností odkoupení předmětu leasingu po řádném ukončení smlouvy
  • vlastníkem předmětu leasingu je leasingová společnost, která předmět zakoupí a přenechá klientovi k užívání proti platbě leasingových splátek
 • financování předmětu leasingu s pořizovací cenou od 350 tis do 3 mil. Kč bez DPH
 • doba trvání leasingové smlouvy v rozmezí 36–60 měsíců je stanovena na základě potřeb klienta a zařazení předmětu do příslušné odpisové skupiny
 • po celou dobu trvání leasingové smlouvy máte neměnnou pevnou splátku
 • po skončení smlouvy a jejím řádném splacení je možné předmět odkoupit za zůstatkovou prodejní cenu bez DPH

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • leasingové financování je rozvahově neutrální a nezatíží tak Vaše účetnictví
 • leasingové splátky jsou daňově uznatelným provozním nákladem, nikoliv investičním
 • splácení začíná až po převzetí předmětu leasingu – splátky jsou hrazeny z výnosů generovaných používáním předmětů leasingu
 • můžete získat doplňkové služby – například v podobě výhodných pojistných podmínek s širokým rozsahem pojistného krytí

Co je pro Vás důležité

 • Podklady k žádosti o Profi leasing:
  • doklady opravňující k podnikatelské činnosti
  • účetní výkazy podle formy účetnictví
   • žadatelé vedoucí účetnictví
    • přiznání k dani z příjmu za předchozí účetní období
    • účetní uzávěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k účetní uzávěrce, výkaz o peněžních tocích (cash flow), případně zpráva auditora za předchozí účetní období
    • aktuální účetní výkazy
   • žadatelé vedoucí daňovou evidenci
    • kopie přiznání k dani z příjmu, včetně příloh dle Z. č. 280/2009 Sb. Daňový řád, v znění pozdějších předpisů za poslední uzavřené účetní období
  • specifikace předmětu leasingu (kupní smlouva nebo objednávka nebo technická specifikace

Určeno pro

Podnikatele a firmy.

Účelovost leasingu

Umožňuje financovat nové a za určitých podmínek i použité stroje, zařízení a techniku k podnikání.

Profi úvěr

Rychlý úvěr pro podnikatele.

Detail

Karta Business World

Jediná podnikatelská kreditka, která vám vrací peníze.

Detail

Ceny a sazby

Ceny a sazby Komerční banky.

Detail