• Profi Technika

  Podnikatelské financování nákupu movitých věcí.

Flexibilně

Vyberte si způsob financování na míru dle svých potřeb.

Chytře

Pořiďte si nová zařízení bez vysokého počátečního kapitálu.

Bezpečně

Sjednejte si výhodné pojištění s širokým rozsahem krytí.

Jednoduše

Rychlý proces schválení pro klienty KB.

Proč KB?

Nečekejte

Možnost zrychleného schválení pro obchody do 3 000 000 Kč.

Neručte

Zajištění založeno na krytí tržní hodnotou financovaného předmětu.

Pojistěte se

Součástí doplňkových služeb je i výhodné pojištění.

Co je Profi Technika – leasing / úvěr

 • Profi Technika – leasing / úvěr jsou produkty určené k financování investičních potřeb klientů ze segmentu podnikatelů a malých firem

Cena/Úročení

 • Leasing a Úvěr na movitou věc jsou poskytovány v měnách CZK a EUR. Úročení může být fixní (měsíční nebo čtvrtletní splátky) nebo variabilní (vázané na referenční sazby PRIBOR nebo EURIBOR). Možnost flexibilní struktury splátkového kalendáře s pravidelnými nebo nepravidelnými splátkami, které reagují specifické či sezonní výkyvy. Při stanovení celkové doby splácení je kromě potřeb klienta rozhodující délka a forma užívání předmětu leasingu.
 • Profi produkty umožňují pouze anuitní formu splácení
 • Cena se odvíjí od aktuální cenové strategie SGEF

Co je pro Vás důležité

 • Financovaná částka od 350 000 Kč bez DPH
 • Měna financování Kč nebo EUR
 • Délka financování od 36 měsíců (doba splatnosti leasingu se odvíjí od parametrů stanovených zákonem o daních z příjmů)
 • Doporučená doba ekonomické aktivity klienta min. 18 měsíců
 • Financování předmětů z vybraných skupin (nový předmět/použitý předmět za určitých podmínek)

Hlavní výhody Finančního leasingu:

 • Zachování likvidity – leasingová společnost předmět koupí a přenechá ho vám do užívání proti úhradě leasingových splátek. Při financování leasingu tak zůstanou vlastní zdroje nedotčeny.
 • Financovaná částka je vždy bez DPH (DPH hradí a odvádí SGEF), takže méně zatěžuje cash flow zákazníka oproti úvěru
 • Leasingové splátky jsou hrazeny z výnosů investice a struktura plateb je přizpůsobena vašemu individuálnímu cash-flow – zatímco při klasické koupi se platí za dobu užívání předmětu leasingu předem
 • Leasing je z hlediska rozvahy neutrální, jelikož leasingové splátky nejsou cizí finanční zdroje, ale vstupují přímo do nákladů. Leasingové splátky se prostřednictvím časově rozlišených nákladů následně rovnoměrně rozdělí na celou dobu trvání leasingového vztahu a vstupují pouze do výkazu zisků a ztrát. (Leasingové financování nevstupuje do rozvahy a nezvyšuje úvěrové zatížení).
 • Struktura leasingového financování zpravidla vyžaduje nižší formy zajištění oproti úvěru, protože vlastnictví předmětu leasingu leasingovou společností během existence leasingové smlouvy je primárním zajištěním transakce
 • Leasingová společnost nabízí dodatečnou službu ve formě výhodného kvalitního pojištění obvykle za lepší sazby, než jaké jsou nabízeny při individuálním vyjednávání – vhodné pro jednotlivé druhy předmětů leasingu

Hlavní výhody úvěru na movitou věc:

 • Jste vlastníkem předmětu, vedete jej ve své účetní evidenci a provádíte daňové odpisy
 • Vlastnictví předmětu umožňuje přístup k dotačním programům (evropské, státní či regionální dotace), u kterých je jednou z podmínek čerpání dotace vlastnictví předmětu
 • Splátky nejsou zatíženy DPH
 • Úvěr je zajištěn zpravidla pouze financovaným předmětem
 • Minimální doba splácení úvěru není zákonem stanovena, je sjednána podle individuálních potřeb
 • Je možné volit mezi pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou
 • Splátkové kalendáře mohou být flexibilně nastaveny s pravidelnými či nepravidelnými splátkami

Určeno pro

Podnikatele a firmy.

Specifikace financování

Umožňuje financovat nové a za určitých podmínek i použité stroje, zařízení a techniku k podnikání, a to formou jak Finančního tak Operativního leasingu nebo úvěrem.

Profi úvěr

Rychlý úvěr pro podnikatele.

Detail

Karta Business World

Jediná podnikatelská kreditka, která vám vrací peníze.

Detail

Ceny a sazby

Ceny a sazby Komerční banky.

Detail