• Profi úvěr FIX

  Podnikatelský úvěr s rychlým schvalovacím procesem připravený speciálně pro malé firmy a podnikatele.

Rychlost

Čerpejte úvěr bez zdlouhavé administrativy.

Univerzálnost

Financujte investice, provoz i zásoby.

Až 5 000 000 Kč

Získejte úvěr až do výše 5 000 000 Kč.

Bez zajištění

Úvěry do 2 milionů lze čerpat i bez zajištění.

Proč KB?

Využijte specializace

Speciální produkt pro malé firmy a podnikatele.

Pojistěte se

Pro podnikatele nabízíme doplňkové pojištění schopnosti splácet.

Využijte servis KB

KB nabízí široký poradenský servis pro podnikatele.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Sjednejte si službu online přímo v aplikaci MojeBanka.

MojeBanka

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Určeno pro

KB nabízí široký poradenský servis pro podnikatele.

Podmínky

Žadatel musí mít na území ČR daňovou povinnost a splňovat právní předpisy pro přijetí úvěru.

Sazebník

Podrobný sazebník a úrokové sazby Komerční banky.

Detail

Co je Profi úvěr FIX

 • jedná se o podnikatelský úvěr určený fyzickým i právnickým osobám fakticky podnikajícím a majícím daňovou povinnost na území ČR
 • úvěr je poskytován v českých korunách a jeho maximální výše je 5 000 000 Kč
 • úvěr lze čerpat jako krátkodobý (splatnost do 1 roku), střednědobý (splatnost do 5 let) či dlouhodobý (splatnost do 7 let), a to jednorázově nebo postupně
 • Profi úvěr FIX lze použít k financování:
  • oběžných prostředků
   • zásob a krátkodobých pohledávek z obchodního styku do splatnosti
  • hmotného investičního majetku
   • kromě nákupu výpočetní techniky a softwaru; výjimkou je nákup komplexního vybavení pracoviště, jehož součástí je i výpočetní technika
  • provozních potřeb
   • financování nákladů na opravy a údržbu
 • úvěr lze čerpat přímo na účet dodavatelům na základě předložených dokladů či převodem na účet klienta, kdy KB účelovost ověří později podle údajů z účetnictví klienta
 • investiční potřeby se financují vždy na základě předložených dokladů
 • úvěr se splácí:
  • postupně měsíčními anuitními splátkami
  • mezi termínem pro vyčerpání úvěru a 1. anuitní splátkou je vždy minimálně jedna úroková platba - následující splátka pak je již anuitní
 • úvěr může být poskytnut bez zajištění nebo je zajištěn avalem na krycí blankosměnce
  • u částek převyšujících 2 000 000 Kč se navíc používají standardní zajišťovací prostředky
   • ručení
   • zástavní právo k nemovitosti
   • zástavní právo k věci movité či k pohledávce

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • nezbytné náležitosti pro získání úvěru:
  • žádost o úvěr
  • aktuální dokumenty opravňující k podnikání
  • účetní závěrka včetně daňového přiznání a zprávy auditora
   • za poslední dvě účetní období
   • aktuální rozvahu a výkaz zisků a ztrát včetně doplňujících údajů
  • kopie přiznání k dani z příjmu včetně příloh podle Zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád za poslední účetní období spolu s doplňujícími údaji
  • doklady k zajištění úvěru podle charakteru zajišťovacího prostředku
  • 3 měsíční výpisy z běžného účtu (noví klienti)
   • který měl klient veden u své předchozí hlavní banky
   • tyto výpisy nesmí být za období starší než 6 měsíců

Co je pro Vás důležité

 • úvěr lze získat i bez zajištění při splnění následujících podmínek:
  • stávající klienti KB
   • běžný účet u KB veden alespoň po dobu 6 měsíců
   • v závislosti na obratu realizovaném na běžném podnikatelském účtu v Komerční bance lze získat:
    • krátkodobý Profi úvěr FIX
     • splatnost do 1 roku
     • až do výše 3 000 000 Kč (nad 500 000 Kč, pokud má klient veden v KB účet nejméně 12 měsíců)
    • střednědobý Profi úvěr FIX (pokud má klient v KB veden účet nejméně 12 měsíců)
     • splatnost do 3 let
     • až do výše 3 000 000 Kč
   • zajištění avalovanou krycí blankosměnkou
   • k získání úvěru stačí předložit aktuální dokumenty opravňující k podnikání
  • noví klienti KB (i začínající) z vybraných profesí
   • klient patří do vybrané profese (zemědělci, lékárníci, advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci, účetní, architekti, autorizovaní inženýři a technici, veterináři, ambulantní lékaři, zubaři)
    • krátkodobý Profi úvěr FIX
     • splatnost do 1 roku
     • až do výše 100 000 Kč
    • střednědobý Profi úvěr FIX
     • splatnost do 5 let
     • až do výše 600 000 Kč (1 000 000 Kč pro zubaře)
   • k získání úvěru stačí předložit aktuální dokumenty opravňující k podnikání