• Profi úvěr FIX

  Podnikatelský úvěr s rychlým schvalovacím procesem připravený speciálně pro malé firmy a podnikatele.

Rychlost

Čerpejte úvěr bez zdlouhavé administrativy.

Univerzálnost

Financujte investice, provoz i zásoby.

Až 5 000 000 Kč

Získejte úvěr až do výše 5 000 000 Kč.

Bez zajištění

Úvěry do 2 milionů lze čerpat i bez zajištění.

Proč KB?

Využijte specializace

Speciální produkt pro malé firmy a podnikatele.

Pojistěte se

Pro podnikatele nabízíme doplňkové pojištění schopnosti splácet.

Využijte servis KB

KB nabízí široký poradenský servis pro podnikatele.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Sjednejte si službu online přímo v aplikaci MojeBanka.

MojeBanka

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Profi úvěr FIX

 • jedná se o podnikatelský úvěr určený fyzickým i právnickým osobám fakticky podnikajícím a majícím daňovou povinnost na území ČR
 • úvěr je poskytován v českých korunách a jeho maximální výše je 5 000 000 Kč
 • úvěr lze čerpat jako krátkodobý (splatnost do 1 roku), střednědobý (splatnost do 5 let) či dlouhodobý (splatnost do 7 let), a to jednorázově nebo postupně
 • Profi úvěr FIX lze použít k financování:
  • oběžných prostředků
   • zásob a krátkodobých pohledávek z obchodního styku do splatnosti
  • hmotného investičního majetku
   • kromě nákupu výpočetní techniky a softwaru; výjimkou je nákup komplexního vybavení pracoviště, jehož součástí je i výpočetní technika
  • provozních potřeb
   • financování nákladů na opravy a údržbu
 • úvěr lze čerpat přímo na účet dodavatelům na základě předložených dokladů či převodem na účet klienta, kdy KB účelovost ověří později podle údajů z účetnictví klienta
 • investiční potřeby se financují vždy na základě předložených dokladů
 • úvěr se splácí:
  • postupně měsíčními anuitními splátkami
  • mezi termínem pro vyčerpání úvěru a 1. anuitní splátkou je vždy minimálně jedna úroková platba - následující splátka pak je již anuitní
 • úvěr může být poskytnut bez zajištění nebo je zajištěn avalem na krycí blankosměnce
  • u částek převyšujících 2 000 000 Kč se navíc používají standardní zajišťovací prostředky
   • ručení
   • zástavní právo k nemovitosti
   • zástavní právo k věci movité či k pohledávce

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • nezbytné náležitosti pro získání úvěru:
  • žádost o úvěr
  • aktuální dokumenty opravňující k podnikání
  • účetní závěrka včetně daňového přiznání a zprávy auditora
   • za poslední dvě účetní období
   • aktuální rozvahu a výkaz zisků a ztrát včetně doplňujících údajů
  • kopie přiznání k dani z příjmu včetně příloh podle Zákona č. 280/2009 Sb. Daňový řád za poslední účetní období spolu s doplňujícími údaji
  • doklady k zajištění úvěru podle charakteru zajišťovacího prostředku
  • 3 měsíční výpisy z běžného účtu (noví klienti)
   • který měl klient veden u své předchozí hlavní banky
   • tyto výpisy nesmí být za období starší než 6 měsíců

Co je pro Vás důležité

 • úvěr lze získat i bez zajištění při splnění následujících podmínek:
  • stávající klienti KB
   • běžný účet u KB veden alespoň po dobu 6 měsíců
   • v závislosti na obratu realizovaném na běžném podnikatelském účtu v Komerční bance lze získat:
    • krátkodobý Profi úvěr FIX
     • splatnost do 1 roku
     • až do výše 3 000 000 Kč (nad 500 000 Kč, pokud má klient veden v KB účet nejméně 12 měsíců)
    • střednědobý Profi úvěr FIX (pokud má klient v KB veden účet nejméně 12 měsíců)
     • splatnost do 3 let
     • až do výše 3 000 000 Kč
   • zajištění avalovanou krycí blankosměnkou
   • k získání úvěru stačí předložit aktuální dokumenty opravňující k podnikání
  • noví klienti KB (i začínající) z vybraných profesí
   • klient patří do vybrané profese (zemědělci, lékárníci, advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci, účetní, architekti, autorizovaní inženýři a technici, veterináři, ambulantní lékaři, zubaři)
    • krátkodobý Profi úvěr FIX
     • splatnost do 1 roku
     • až do výše 100 000 Kč
    • střednědobý Profi úvěr FIX
     • splatnost do 5 let
     • až do výše 600 000 Kč (1 000 000 Kč pro zubaře)
   • k získání úvěru stačí předložit aktuální dokumenty opravňující k podnikání

Určeno pro

KB nabízí široký poradenský servis pro podnikatele.

Podmínky

Žadatel musí mít na území ČR daňovou povinnost a splňovat právní předpisy pro přijetí úvěru.

Ceny a sazby

Ceny a sazby Komerční banky.

Detail