• Program JESSICA – zvýhodněné úvěry pro bytové domy

  Výhodný úvěr na modernizaci a rekonstrukci bytových domů.

Výhodný

Využijte mimořádně nízké úrokové sazby programu JESSICA.

Fixovaný

Zafixujte si pevnou úrokovou sazbu po celou dobu splatnosti.

Flexibilní

Vkládejte mimořádné splátky kdykoli bez omezení a sankcí.

Zdarma

Neplaťte za vyhodnocení žádosti, poskytnutí a vedení úvěru.

Proč KB?

Úvěrujte dle potřeb

Výše úvěru se může pohybovat od 1 do 120 milionů Kč.

Financujte až 90 %

Úvěrem lze financovat až 90 % způsobilých výdajů.

Nespěchejte

Splatnost úvěru může dosáhnout až 30 let.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co jsou Nízkoúročené úvěry na rekonstrukci a modernizaci bytových domů – Program JESSICA

 • Zvýhodněný úvěr je určen pro:
  • Společenství vlastníků
  • Bytová družstva
  • Další právnické a fyzické osoby vlastnící bytový dům
  • Obce
  • Neziskové organizace vlastnící nemovitost pro účely sociálního bydlení

Charakteristika úvěru

Investiční nízko-úročený úvěr na pokrytí způsobilých výdajů spojených s modernizací a rekonstrukcí bytového domu nebo s rekonstrukcí nemovitostí, která sloučí či bude sloužit pro sociální bydlení (žadatelé pouze z řad obcí a neziskových organizací).

 • Splatnost úvěru činí maximálně 30 let
 • Výše úvěru 1 – 120 mil. Kč
 • Úvěr je poskytnut pouze v Kč
 • Financování zvýhodněných úvěrem až do výše 90 % způsobilých výdajů investičního záměru
 • Zvýhodněný úvěr bude použit pouze na investiční (způsobilé) výdaje, které vznikly po podpisu úvěrové smlouvy a míří na technické zhodnocení, rekonstrukci, modernizaci společných částí domu.

Lokality pro financování

 • Zvýhodněný úvěr lze použít pouze v vybraných městech ČR – seznam lokalit je k dispozici ke stažení

Způsobilé výdaje k financování

 • Zateplení vnitřních konstrukcí
 • Odstranění statických poruch domů (např. nosných zdí a základových zdí, stropních konstrukcí)
 • Sanace základů a hydroizolace spodní stavby
 • Pořízení, modernizace a rekonstrukce technického vybavení bytového domu – otopné soustavy včetně měření spotřeby tepla, rozvodu tepla, plynu, vody, elektroinstalace včetně výměny kabelů v společných částech domu a přívodu k jednotlivým elektroměrům
 • Pořízení, modernizace a rekonstrukce výtahu
 • Pořízení, modernizace a rekonstrukce vzduchotechniky
 • Rekonstrukce, modernizace společných částí (schodiště, chodby, střechy)
 • Rekonstrukce či modernizace lodžií, balkonů (např. výměna zábradlí, balkonů)
 • Publicita projektu (označení objektu, který byl úvěrem zhodnocen)
 • DPH u neplátců
 • Zateplení vnitřních a vnějších konstrukcí včetně výměny oken a dveří

Aktuální výše úrokových sazeb k 1. 5. 2015

 • Aktuální výše úrokových sazeb – rekonstrukce bytových domů:
  • 0,52 % p.a. úvěry do 10 let splatnosti (RSEU + 0 %)
  • 1,52 % p.a. pro 10 – 20 let (RSEU + 1 %)
  • 2,52 % p.a. pro 20 – 30 let (RSEU + 2 %)
 • Aktuální výše úrokových sazeb – pro sociální bydlení:
  • 0,52 % p.a. úvěry do 10 let splatnosti (RSEU + 0 %)
  • 1,5 % p.a. pro 10 – 20 let
  • 2 % p.a. pro 20 – 30 let

Sazby odpovídají Referenční sazbě EU (RSEU) k 1. 5. 2015.

Výhody zvýhodněného úvěru

 • nízká úroková sazba pro bytové domy určené k rekonstrukci či modernizaci
 • pevná sazba po celou dobu splatnosti úvěru zafixovaná ke dni podpisu úvěrové smlouvy
 • mimořádné splátky bez omezení a sankcí
 • zdarma vyhodnocení žádosti o úvěr
 • zdarma poskytnutí úvěru
 • zdarma vedení úvěru
 • minimální požadavky na zajištění úvěru
 • jednoduší a rychlejší administrace díky široké pobočkové síti Komerční banky

Aktuální přehled rezervovaných prostředků v rámci Programu JESSICA k 31. 12. 2015

Žádostí o zvýhodněný úvěr ve stadiu posuzování 0 ks 0 mil. Kč
Schválené žádosti o úvěr 0 ks 0 mil. Kč
Podepsané úvěrové smlouvy 153 ks 601 mil. Kč
 • Příjem žádostí o zvýhodněný úvěr je ukončen.
 • Vzhledem k dosažení celkové částky alokované pro Program JESSICA byl k datu 10. 9. 2015 ukončen příjem nových žádostí o zvýhodněný úvěr.
 • Během roku 2014 a 2015 se téměř 90 % investičních záměrů podařilo zrealizovat a pouze některé se budou dokončovat ještě v roce 2016.