• Program Ponte II

  Úvěr na předfinancování nebo spolufinancování projektů s dotací z fondů EU i jiných zdrojů.

Efektivita

Řešte financování všech fází Vašeho projektu.

Univerzálnost

Využijte i k financování projektů mimo dotační programy EU.

Optimalizace

Předložte bance i státní instituci stejný soubor dokumentů.

Jednoduchost

Získejte komplexní poradenský servis KB EU Point.

Proč KB?

Vyberte si

Nabízíme úvěr na předfinancování i spolufinancování projektu.

Nastavte podle potřeb

Umožňujeme měsíční nebo čtvrtletní splácení úroků.

Zeptejte se nás

Našim klientům poskytujeme také poradenský servis KB EU Point.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Program Ponte II

 • úvěr určený k financování projektů podporovaných z fondů EU i jiných zdrojů
 • zvolit si můžete jednu ze dvou variant financování
  • úvěr na předfinancování projektu dotovaného z EU i jiných zdrojů
  • úvěr na spolufinancování projektu dotovaného z EU i jiných zdrojů
 • k zajištění se používají standardní zajišťovací prostředky s přihlédnutím k charakteru úvěru a typu projektu
 • úvěr můžete čerpat jednorázově nebo postupně a použít jej k přímým platbám na účet dodavatele nebo na základě předložených dokladů na účet prodávajícího – v odůvodněných případech lze prostředky převést na Váš běžný účet
 • díky časové a věcné provázanosti činností KB a státních institucí můžete předkládat oběma subjektům stejný soubor dokumentů

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • úvěr na předfinancování projektu dotovaného z EU i jiných zdrojů
  • střednědobý nebo krátkodobý úvěr na řešení časového nesouladu mezi čerpáním dotací z EU i jiných zdrojů a nutností hradit výdaje projektu
  • patří sem zejména tyto druhy úvěrů
   • investiční úvěr
   • úvěr na provozní a investiční potřeby
   • úvěr na provozní a investiční potřeby revolvingový
   • úvěr na oběžné prostředky
   • úvěr na oběžné prostředky revolvingový
  • úvěr poskytujeme v českých korunách nebo v případě potřeby i v cizí měně – nejčastěji EUR
  • úvěr s pohyblivou úrokovou sazbou
  • úroky se splácí měsíčně nebo čtvrtletně – v termínech sjednaných v úvěrové smlouvě
  • jistina se splácí zejména z dotace čerpané z fondů Evropské unie či jiných zdrojů nebo z Vašich vlastních prostředků
 • standardní úvěr na spolufinancování projektu
  • dlouhodobý nebo střednědobý úvěr na financování výdajů projektu, které nejsou kryty dotací z fondů EU či jiných zdrojů
  • patří sem tyto druhy úvěrů
   • investiční úvěr
   • úvěr na oběžné prostředky
   • úvěr na provozní a investiční potřeby
  • úvěr poskytujeme v českých korunách i cizích měnách
  • můžete volit mezi pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou
  • úroky se splácí měsíčně nebo čtvrtletně – v termínech sjednaných v úvěrové smlouvě
  • jistina se splácí podle splátkového kalendáře smluvně stanoveného mezi Vámi a KB

Co je pro Vás důležité

 • pro optimální nastavení úvěru PONTE II je vhodné informovat banku o parametrech zamýšlené žádosti o dotaci 
 • v případě, že již máte zpracován projekt či rozpracovanou dotační žádost, můžeme lépe nastavit podmínky financování
 • úvěr na předfinancování dotace a úvěr na spolufinancování projektu mohou být sjednány v jediné úvěrové smlouvě
 • je-li to podmínkou přijetí dotace, lze příjmy a výdaje projektu sledovat na samostatném bankovním účtu, po ukončení projektu lze účet jednoduše zrušit či využít pro jiný projekt