• Úvěr na oběžné prostředky v Kč nebo cizí měně

    Účelový podnikatelský úvěr na financování krátkodobých pohledávek do lhůty splatnosti a financování zásob.

S rozmyslem

Financujte provozní výkyvy ve firemním cash-flow.

Chytře

Poskytněte zákazníkům delší doby splatnosti.

Postupně

Čerpejte úvěr tak, jak to Vaše podnikání vyžaduje.

Flexibilně

Vyberte si úrokovou sazbu, která Vám bude vyhovovat.

Proč KB?

Vyberte si

Nabízíme krátkodobý nebo střednědobý úvěr, výjimečně i úvěr dlouhodobý.

Splácejte individuálně

Splátky jistiny nastavíme tak, aby podpořily vývoj podnikání.

Rozvíjejte firmu

Nastavíme Vám splátkový kalendář a pomůžeme tak rozvoji Vašeho podnikání.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Úvěr na oběžné prostředky

  • oběžnými prostředky se myslí krátkodobé pohledávky do lhůty splatnosti a zásoby
  • jedná se o účelový podnikatelský úvěr s možností čerpání na účty dodavatele nebo na Váš běžný účet
  • nabízí možnost jednorázového nebo postupného čerpání úvěru
  • úvěr si můžete sjednat s pevnou nebo pohyblivou úrokovou sazbou
  • úvěr lze čerpat v CZK nebo ve vybraných cizích měnách,
  • splátky jistiny si můžete rozložit tak, aby vytvářely předpoklad pro pozitivní vývoj peněžních toků

Co by Vás dále mohlo zajímat

  • úvěr lze poskytnout jako krátkodobý, střednědobý nebo i dlouhodobý

Co je pro Vás důležité

  • pro získání úvěru je důležité prokázat potřebu profinancování pracovního kapitálu

Komu je určen

Pro podnikatele, firmy, municipality, jimi zřízené příspěvkové organizace a právnické osoby.