• Factoring

  Provozní financování realizované prostřednictvím postoupení pohledávek z obchodního styku.

Rychle

Financujte standardně 80 % výše pohledávek bez průtahů.

Flexibilně

Čerpejte prostředky flexibilně podle aktuální hodnoty dodávek.

Bez starostí

Využijte správy, inkasa a vymáhání pohledávek.

Chytře

Plánujte a stabilizujte firemní cash-flow.

Proč KB?

On-line

Nabízíme elektronickou komunikaci přes aplikaci eFactoring.

Nečekejte

Zajistíme Vám okamžitý přístup k finančním prostředkům.

Získejte výhodu

Pomůžeme Vám zvýšit konkurenceschopnost Vašeho podnikání.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Profi Factoring

 • jedná se o provozní financování formou postoupení pohledávekz obchodního styku
 • základem nabídky je tuzemský regresní faktoring, ale po individuálním posouzení lze financovat i zahraniční pohledávky, případně pojistit pohledávky proti riziku platební neschopnosti
 • součástí služeb je také inkaso a správa krátkodobých pohledávek se splatností až 90 dnů
 • k profinancování postoupených pohledávek dochází standardně ve výši 80 % jejich nominální hodnoty
 • Profi Factoring umožňuje čerpání prostředků podle aktuální hodnoty dodávek
 • posílíte likviditu společnosti
 • získáte možnost nabídnout odběratelům odloženou splatnost faktur až na 90 dní
 • faktoringová společnost upomíná odběratele o neuhrazených pohledávkách v předem dohodnutých termínech

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • pohledávky, které nebyly ve lhůtě 90 dnů uhrazeny, nejsou automaticky vyřazovány z financování – jedná se o výhodnější podmínky financování než s běžným provozním úvěrem
 • elektronická komunikace přes on-line aplikaci eFactoring:
  • postupování faktur
  • přehled o stavu pohledávek
  • komunikaci s faktoringovou společností (příjem faktur za poskytnuté služby)
 • Factoring není vhodný:
  • při nestabilní struktuře odběratelů
  • v situaci, kdy existuje zákaz postupování pohledávek
  • pokud jsou pohledávky zastaveny třetím osobám
  • když dochází ke vzájemným dodávkám
  • při dodávkách majetkově propojeným společnostem

Co je pro Vás důležité

 • Profi Factoring je určen:
  • fyzickým i právnickým osobám – podnikatelům
  • klientům s oprávněním podnikat na území České republiky
  • klientům s daňovou povinností na území České republiky
  • klientům, kteří mohou být podle příslušných právních předpisů příjemcem úvěru
  • klientům, kteří pravidelně dodávají zboží nebo služby stálým zákazníkům
 • Podklady k žádosti o Profi Factoring:
  • doklady opravňující k podnikatelské činnosti
  • účetní výkazy podle formy účetnictví
   • žadatelé vedoucí účetnictví
    • přiznání k dani z příjmu za předchozí účetní období
    • účetní uzávěrka, tj. rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha k účetní uzávěrce, výkaz o peněžních tocích (cash flow), případně zpráva auditora za předchozí účetní období
    • aktuální výkazy v rozsahu rozvahy a výkazu zisku a ztrát
   • žadatelé vedoucí daňovou evidenci
    • kopie přiznání k dani z příjmu, včetně příloh podle z. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů za poslední účetní období
    • doplňující údaje – daňová evidence
  • rámcová smlouva, smlouva o dílo, popř. kopie objednávek nebo faktur ke každému zařazenému odběrateli

Pro koho

Podnikatelům a firmám působícím v ČR (detaily a dokumenty viz sekce Detaily produktu).

Ceny a sazby

Ceny a sazby Komerční banky.

Detail