• Forfaiting

  Odkup v budoucnu splatných pohledávek vzniklých v rámci realizovaných obchodů bez zpětného postihu.

Rychle

Získejte finance hned po dodání zboží a akceptaci dokumentů.

Chytře

Zbavte se pohledávek v účetní rozvaze.

Bez rizika

Přeneste rizika spojená s pohledávkou na banku.

Lepší cash-flow

Mějte k dispozici finanční prostředky pro aktuální potřeby.

Proč KB?

Zaneste do ceny

Lze připravit před uzavřením obchodu a promítnout do kupní ceny.

Nezadlužujte se

Nezvyšujte zbytečně svou úvěrovou angažovanost.

Navyšte obchod

Možností nabídky odložené splatnosti získáte nové odběratele.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Forfaiting

 • jedná se o úplatné postoupení v budoucnu splatných pohledávek pod dokumentárním akreditivem, které vznikly v rámci uskutečněných obchodních případů
 • Forfaiting je realizován bez zpětného postihu na původního majitele pohledávky
 • Forfaiting Vám umožní získání finančních prostředků ihned po dodávce zboží nebo služeb a akceptaci dokumentů pod dokumentárním akreditivem
 • snížíte objem pohledávek v účetní rozvaze
 • zlepšíte finanční ukazatele společnosti
 • zvýšíte svou konkurenceschopnost při získávání zakázek díky možnosti nabízet odloženou splatnost
 • individuální cena za postoupení pohledávek závisí na bonitě banky vystavující dokumentární akreditiv, výši pohledávky a délce odložené splatnosti pohledávky. Odměna banky se obvykle odečítá od nominální hodnoty pohledávky vyplacené v okamžiku realizace forfaitingu

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • Forfaiting lze připravit již před podpisem kupní smlouvy a zahrnout tak jeho náklady do ceny dodávky
 • forfaiting je určen:
  • podnikatelům a právnickým osobám

Schéma transakce

Schéma transakce
 1. kupní smlouva (kontrakt)
 2. žádost o vystavení dokumentárního akreditivu
 3. akreditiv
 4. dodávka zboží nebo služeb
 5. prezentace akreditivních dokumentů
 6. akceptace akreditivních dokumentů
 7. forfaitingová smlouva + case pohledávky
 8. výplata diskontované nominální hodnoty pohledávky
 9. inkaso nominální hodnoty pohledávky k datu splatnosti

Výše pohledávky

Dolní hranice pohledávky činí obvykle 1 mil. Kč nebo ekvivalent v jiné měně.

Splatnost

Minimální odložená splatnost pohledávky je obvykle 45 dní.

Cena odkupu

Cena za postoupení pohledávky se stanovuje individuálně.