• Eskontní úvěr

  Krátkodobý úvěr na financování zásob a pohledávek z obchodního styku do lhůty jejich splatnosti.

Bez čekání

Využijte možnosti rychlého vyřízení úvěru.

Bez starostí

Zajistěte si automatické vypořádání směnky v den splatnosti.

Výhodně

Získejte úvěr s dlouhodobě nízkým úrokem.

Bez zajištění

Neřešte žádný klasický zajišťovací prostředek.

Proč KB?

Nečekejte

Eskontní úvěr vyřešíme s maximální pružností.

Šetřete

Nabízíme úvěr s nízkou úrokovou sazbou na dlouhou dobu.

Zeptejte se

Na Infolince KB zodpovíme všechny Vaše otázky.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Eskontní úvěr

 • jedná se o krátkodobý úvěr, který umožní profinancování pohledávek z obchodního styku do jejich splatností
 • nabízí přístup k likvidním finančním prostředkům
 • Eskontní úvěr nabízí možnost získat úvěr s nízkou úrokovou sazbou na relativně dlouhou dobu
 • obvykle nepožadujeme klasický zajišťovací prostředek úvěru
 • KB eskontuje:
  • tuzemské směnky v korunách a eurech splatné na území České republiky
  • zahraniční směnky vystavené v korunách a cizích měnách splatné mimo území České republiky
 • Komerční banka eskontuje směnku za předpokladu, že:
  • bude směnka při splatnosti zaplacena
  • případné vymáhání jejího zaplacení skrze směnečný soud bude záležitostí žadatele o eskont

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • na základě smlouvy o eskontním úvěru je Komerční banka oprávněna zatížit účet žadatele o eskont o nezaplacenou směnečnou částku, nebude-li eskontovaná směnka v den splatnosti zaplacena akceptantem
 • cena, úroky a ostatní poplatky:
  • výše eskontní provize se řídí Sazebníkem platným v době poskytnutí eskontního úvěru
   • jde o nevratný zpracovatelský poplatek
   • klient jej hradí formou srážky ze směnečné sumy při eskontu
  • klient hradí jednorázovou srážku ze směnečné sumy při eskontu i úroky
   • denní úrok se počítá metodou 365/360 dnů
   • úroky se sráží za dobu, která začíná dnem eskontu a končí platebním dnem
 • u zahraničních směnek mohou být účtovány ještě následující poplatky:
  • odměna KB za inkaso směnky – dle Sazebníku platného v době poskytnutí úvěru
  • poplatky DHL
  • inkasní výlohy zahraniční banky
  • možné výlohy spojené s protestem

Co je pro Vás důležité

 • žadatel bance předkládá následující dokumenty:
  • žádost o eskont směnek včetně bankou vyžádaných příloh
  • doklad prokazující právní subjektivitu žadatele
  • doklady prokazující obchodní charakter směnky (dle vyžádání prodejního místa KB)
 • k eskontu se přijímají pouze směnky splňující Obchodní podmínky Komerční banky pro eskont směnek, tj. směnky:
  • obchodní s fixním datem plnění
  • se zbytkovou dobou splatnosti zpravidla 1 až 12 měsíců
  • znějící na částku minimálně 100 000 Kč (u zahraničních minimálně na ekvivalent 100 000 Kč)
  • tuzemské – opatřené doložkou zbavující majitele (banku) povinnosti zabezpečit protest pro neplacení
  • zahraniční a tuzemské v EUR – opatřené efektivní doložkou v případě, že měna uvedená na směnce je odlišná od měny platebního místa

Určeno pro

Podnikatele, kteří mají daňovou povinnost a oprávnění podnikat na území ČR.

Směnky

KB eskontuje zahraniční i tuzemské směnky v korunách, eurech a dalších měnách, z obchodních vztahů.

Ceny a sazby

Ceny a sazby Komerční banky.

Detail