• Municipální úvěr v Kč nebo cizí měně revolvingový

  Revolvingový úvěr s pohyblivou úrokovou sazbou pro územně samosprávné celky.

Více měn

Získejte úvěr ve více měnách v rámci jedné smlouvy.

Rezerva

Mějte jistotu pro případ nesouladu příjmů a výdajů.

Podle potřeb

Čerpejte jen tolik, kolik aktuálně potřebujete.

Revolving

Čím víc splatíte, tím víc můžete opět čerpat.

Proč KB?

Vyberte si dobu

Můžete volit mezi krátkodobým, střednědobým a dlouhodobým a úvěrem.

Zlepšete cash-flow

Díky úvěru vylepšíte finanční toky na svých účtech.

Ptejte se

Všechny otázky Vám zodpovíme na Infolince KB.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Komu je určen

Městům, obcím a jejich svazkům, krajům a jimi zřízeným příspěvkovým organizacím a právnickým osobám.

Co je Municipální úvěr v Kč nebo cizí měně revolvingový

 • jedná se o úvěr určený k překlenutí opakujícího se nesouladu mezi příjmy a výdaji v rozpočtu municipalit
 • je poskytován jako krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý úvěr s pohyblivou úrokovou sazbou
 • výše úvěru vychází z předpokládané výše a délky trvání nesouladu v rozpočtu
 • úvěr lze v rámci jedné smlouvy sjednat v měnách CZK, USD, EUR a CHF – pouze klientům, kteří mohou nabídnout zabezpečení proti případným kurzovým rozdílům (např. inkaso v cizí měně na účtu u KB)
 • upřesnění čerpané výše úvěru vychází z Vašich požadavků:
  • má pozitivní vliv na tvorbu peněžních toků
  • umožňuje pokaždé operativně navázat na předpokládané příjmy rozpočtu
 • nečerpaná část úvěru se zvyšuje o splátky provedené do sjednaného termínu