• Podnikatelské provozní úvěry

  Podnikatelské úvěry na provozní potřeby.

Rychlé řešení

Překonejte nečekané finanční problémy.

Rezerva

Získejte finanční rezervu pro řešení neočekávaných výdajů.

Záleží na Vás

Zvolte si způsob čerpání úvěru, jaký Vám bude vyhovovat.

Jedna smlouva

Financujte provoz a investice operativně s jedinou smlouvou.

Proč KB?

Financujte pohledávky

Úvěrem vyřešíte třeba pohledávky po splatnosti nebo dlužné mzdy.

Čerpejte postupně

Můžete se rozhodnout i pro postupné čerpání úvěru.

Samostatné úvěry

Na jednotlivé druhy oběživ dostanete samostatné úvěry.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co jsou Podnikatelské provozní úvěry

 • úvěry určené fyzickým i právnickým osobám fakticky podnikajícím a majícím daňovou povinnost na území ČR a splňujícím veškeré právní předpisy pro získání úvěru
 • tyto úvěry mohou dále využít také obce, kraje a subjekty jimi zřízené
 • úvěry lze využít za účelem profinancování provozních a investičních potřeb, oběžných prostředků či přechodného nedostatku finančních prostředků
 • úvěr lze čerpat ve třech formách splatnosti: krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé
 • způsob financování může být jednorázový či postupný, případně revolvingový nebo kontokorentní
 • měny úvěru mohou být následující: Kč, EUR, USD, CHF, GBP

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • Druhy podnikatelských úvěrů jsou následující:
  • Revolvingový úvěr
   • s jedním limitem (umožňuje opakovaně navyšovat nečerpanou část úvěru o splátky provedené do termínu sjednaného ve smlouvě)
   • se základním a aktuálním limitem
    • lze čerpat a splácet dle sjednaných termínů do výše aktuálního limitu
    • aktuální limit lze nastavit dle finanční situace klienta až do výše základního limitu
   • splatnost
    • na dobu určitou
     • krátkodobý (do 1 roku)
     • střednědobý (maximálně do 3 let)
    • na dobu neurčitou
  • Kontokorentní úvěr
   • splatnost
    • na dobu určitou
     • krátkodobý (do 1 roku)
     • střednědobý (maximálně do 3 let)
    • na dobu neurčitou
   • je poskytován na běžném (kontokorentním) účtu klienta
   • limit debetního zůstatku nelze překročit
   • účel:
    • zejména k překlenutí přechodného nedostatku finančních prostředků
    • k financování pohledávek z obchodního styku, zásob, nebo provozních potřeb (v určitých případech v kombinaci s investicemi) vyplývajících z podnikatelské činnosti
  • Úvěr za účelem překlenutí nedostatku finančních prostředků
   • krátkodobý nebo střednědobý
   • zdroj pro financování pohledávek po lhůtě splatnosti, výplatu mezd
   • obvykle jednorázové čerpání
    • účelově k přímé platbě
    • převodem na běžný účet klienta
   • pevná nebo pohyblivá úroková sazba
   • úvěr výhradně v českých korunách
  • Úvěr na oběžné prostředky
   • krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý
   • maximálně do předpokládané výše oběžných prostředků nebo konkrétních druhů oběžných prostředků k určitému datu
   • čerpat úvěr a splácet jistinu je možné jednorázově nebo postupně
   • k přímému zaplacení potřeb podniku
   • pevná nebo pohyblivá úroková sazba
   • v českých korunách, vybraných cizích měnách (EUR, USD a CHF) nebo v kombinaci těchto měn
   • úvěr na oběžné prostředky nabízíme také jako revolvingový úvěr k financování pohledávek do obvyklé lhůty splatnosti v tuzemsku i zahraničí
  • Úvěr na provozní a investiční potřeby
   • krátkodobý, střednědobý nebo dlouhodobý
   • maximálně do předpokládané výše úvěrovaných potřeb
   • u investiční části do výše smluvní ceny
   • jednorázové nebo postupné čerpání
   • k přímému zaplacení potřeb podniku
   • pevná nebo pohyblivá úroková sazba
   • v českých korunách, vybraných cizích měnách (EUR, USD a CHF) nebo v kombinaci těchto měn

Určeno pro

Právnické nebo fyzické osoby s oprávněním podnikat na území ČR a fakticky zde podnikající.

Podmínky

Žadatel musí mít na území ČR daňovou povinnost a splňovat právní předpisy pro přijetí úvěru.

Další žadatelé

Obce, svazky obcí, kraje, příspěvkové organizace či právnické osoby zřízené/založené obcí či krajem.

Ceny a sazby

Ceny a sazby Komerční banky.

Detail