• Povolený debet na podnikatelském běžném účtu

  Kontokorentní úvěr pro podnikatele.

Na cokoliv

Čerpejte prostředky z krátkodobého úvěru na cokoliv.

Flexibilně

Splácejte a čerpejte úvěr podle svých možností.

Bez čekání

Využijte rychlé a administrativně nenáročné financování.

Individuálně

Nechte si nastavit limit úvěru dle individuálního hodnocení.

Proč KB?

Nečekejte

Nabízíme Vám formu rychlého a nenáročného financování.

Opakovaně

Čerpat kontokorentní úvěr můžete až po dobu 180 dnů.

Zeptejte se

Poradíme a pomůžeme s nastavením produktů na míru.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Povolený debet na podnikatelském běžném účtu

 • jde o krátkodobý kontokorentní úvěr v CZK poskytovaný na běžném podnikatelském účtu
 • lze využít k financování výkyvů v oběžných prostředcích
 • umožní Vám čerpání prostředků do smluvně sjednaného limitu záporného zůstatku
 • kreditní i debetní zůstatek je úročen vyhlašovanou úrokovou sazbou, publikovanou v Oznámení Komerční banky, a.s.
 • limit pro čerpání stanovuje banka na základě individuálního hodnocení
 • Povolený debet umožňuje opakované čerpání prostředků do záporného zůstatku
 • jedná se o úvěr s jednoduchou formou zajištění

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • každá úhrada došlá na účet je zároveň splátkou úvěru
 • čerpat úvěr lze po dobu 180 kalendářních dnů
 • k vyrovnání debetu dojde v momentě, kdy je během této lhůty zůstatek kladný nebo nulový. Následně lze úvěr čerpat po dalších 180 dnů.
 • čerpání úvěru je bezúčelové pro všechny klienty, kromě společenství vlastníků jednotek

Co je pro Vás důležité

 • Forma zajištění:
  • u podnikatelů je debet zajištěn avalem na krycí blankosměnce
  • stávající klienti KB nepotřebují zajištění při sjednaném debetu do výše 500 000 Kč, nebo v případě dostatečných obratů prostředků na běžných účtech vedených u KB
  • municipality a svazky obcí mohou získat povolený debet bez zajištění
 • Nastavení limitu pro čerpání kontokorentního úvěru:
  • Do limitu 3 000 000 Kč – podnikatelé
   • Na základě individuálního posouzení finanční situace podle předložených účetních výkazů
  • Do limitu 500 000 Kč – podnikatelé, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, subjekty zřízené obcí, městysem, městem nebo krajem
   • Pro stávající klienty KV s běžným účtem vedeným u KB po dobu alespoň 6 měsíců
   • Na základě posouzení obratu prostředků na jejich běžných účtech u KB
  • Do limitu 30 000 Kč pro nové klienty – zavedení i začínající podnikatelé, bytová družstva, společenství vlastníků jednotek, subjekty zřízené obcí, městysem, městem nebo krajem
  • Do limitu 100 000 Kč pro nové klienty – zavedení i začínající podnikatelé z vybraných profesí (zemědělci, lékárníci, advokáti, notáři, auditoři, daňoví poradci, účetní, architekti, autorizovaní inženýři a technici, veterináři, ambulantní lékaři, zubaři)
  • Municipalitám a svazům obcí se limit povoleného debetu nastavuje dle jejich daňových příjmů a běžných dotací
 • Nezbytnosti k povolenému debetu:
  • Podnikatel požadující povolený debet do výše předpočítaného limitu – nový klient do 30 000 Kč včetně a nový klient z vybraných profesí do 100 000 Kč
   • žádost včetně Čestného prohlášení, Souhlasu k předávání informací a Údajů o vlastnických vztazích a majetkových podílech
   • aktuální doklady opravňující k podnikání
  • Podnikatel žádající o povolený debet nad výši předpočítaného limitu – nový klient do 30 000 Kč včetně a nový klient z vybraných profesí do 100 000 Kč
   • žádost včetně Čestného prohlášení, Souhlasu k předávání informací a Údajů o vlastnických vztazích a majetkových podílech
   • aktuální doklady opravňující k podnikání
   • účetní závěrka včetně přiznání k dani z příjmů a zprávy auditora, pokud je tato zpráva k dispozici (klienti s účetnictvím)
   • aktuální výkazy v rozsahu rozvahy a výkazu zisků a ztrát (klienti s daňovou evidencí)
   • přiznání k dani z příjmů včetně příloh a doplňujících údajů (klienti s jednoduchým účetnictvím)
  • Obec, městys, město, kraj
   • žádost včetně Čestného prohlášení, Souhlasu k předávání informací a Údajů o vlastnických vztazích a majetkových podílech
   • výkaz o plnění rozpočtu samostatných územních celků
   • rozvaha
   • usnesení zastupitelstva nebo výpis z usnesení zastupitelstva obsahující souhlas s přijetím povoleného debetu
  • Subjekt zřízený obcí, městysem, městem nebo krajem
   • žádost včetně Čestného prohlášení, Souhlasu k předávání informací a Údajů o vlastnických vztazích a majetkových podílech
   • zřizovací listina
   • usnesení zastupitelstva nebo výpis z usnesení zastupitelstva obsahující souhlas s přijetím povoleného debetu
  • Svazek obcí
   • žádost včetně Čestného prohlášení a Souhlasu k předávání informací
   • smlouva o vytvoření svazku obcí včetně stanov svazku
  • Bytové družstvo
   • žádost včetně Čestného prohlášení a Souhlasu k předávání informací
   • aktuální stanovyzápis z členské schůze, na které bylo členskou schůzí schváleno čerpání úvěru formou povoleného debetu za účelem financování provozních potřeb
  • Společenství vlastníků jednotek
   • žádost včetně Čestného prohlášení a Souhlasu k předávání informací
   • aktuální výpis z rejstříku SVJ, aktuální stanovy a zápis ze shromáždění vlastníků jednotek, dokládající, že jím bylo schváleno čerpání úvěru formou povoleného debetu za účelem financování provozních potřeb souvisejících se správou domu a schváleny příspěvky vlastníků jednotek na náklady spojené s účelem úvěru

Komu je určeno

Jde o produkt pro podnikatele.

Splácení úvěru

Zůstatek účtu musí být alespoň jednou za 180 dnů kladný nebo nulový. Poté lze čerpat úvěr opakovně.

Ceny a sazby

Ceny a sazby Komerční banky.

Detail