• Dokumentární akreditiv

  Jištění transakcí závazkem banky zaplatit prodávajícímu kupní cenu až po splnění smluvních podmínek.

Obchodní styk

Využijte jeden z nejdůležitějších platebních instrumentů.

Obě strany

Akreditiv Vás chrání, ať jste prodávající, nebo kupující.

Kupující

Získejte jistotu, že zboží bylo odesláno před zaplacením.

Prodávající

Zajistěte si, že při splnění podmínek dostanete zaplaceno.

Proč KB?

Obchodujte mimo ČR

Akreditiv představuje vhodné řešení zajištění platby v mezinárodním obchodě.

Vyberte si

KB nabízí zpracování různých typů akreditivů – importní, exportní aj.

Získejte lepší cenu

Kupujícímu může kvalitní zajištění pomoci vyjednat lepší cenu.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Dokumentární akreditiv

 • písemný závazek banky zaplatit určenou peněžní částku po splnění akreditivních podmínek stanovených kupujícím
 • tento závazek vůči prodávajícímu je neodvolatelný a banka ho přijímá na základě žádosti kupujícího
 • existují různé druhy akreditivů:
  • importní, exportní (odběratelský, dodavatelský)
  • avizovaný, potvrzený
  • převoditelný, revolvingový, standby akreditiv
 • jedná se o jeden z nejdůležitějších a nejlépe propracovaných platebních instrumentů využívaných v mezinárodním i tuzemském obchodě
 • kupujícímu dává jistotu, že výplata určité částky nebude provedena, dokud prodávající nesplní podmínky jím stanovené
 • prodávající získává jistotu, že po splnění akreditivních podmínek dostane za zboží zaplaceno bankou vystavující akreditiv

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • dokumentární akreditiv je výhodný pro obě strany:
  • pro příkazce akreditivu (kupujícího):
   • jistota, že zboží bylo odesláno ještě před zaplacením
   • možnost omezit obchodní riziko na minimum nastavením akreditivních podmínek
   • možnost získat výhodnější cenové podmínky díky poskytnutí kvalitního platebního zajištění obchodnímu partnerovi
   • motivace prodávajícího k uskutečnění dodávky v předepsanou dobu a v souladu s dalšími podmínkami akreditivu
  • pro příjemce akreditivu (prodávajícího):
   • jistota zaplacení za dodávku zboží nebo služeb při splnění akreditivních podmínek
   • jistota, že výplata dohodnuté částky je vázána na splnění předem známých podmínek
   • zlepšení likvidity – prodávající může získat peněžní prostředky okamžitě, pokud svoji pohledávku odprodá bance (u obchodů s odloženou splatností)
   • možnost ručit kvalitním akreditivem vlastním dodavatelům

Schéma transakce

Schéma transakce

1) mezi dodavatelem a odběratelem dojde k uzavření kupní smlouvy (kontraktu)
2) na základě kupní smlouvy a jejích podmínek požádá odběratel svou banku a otevření akreditivu
3a) dodavatel odešle zboží
3b) dodavatel shromáždí doklady podle podmínek akreditivu a prostřednictvím své banky je odešle bance odběratele, která provede kontrolu a v případě splnění podmínek je předá odběrateli
4) banka odběratele (vystavující banka) proplatí akreditiv dodavateli a zatíží účet odběratele

Určeno pro

Právnické osoby nebo podnikatele, zabývající se především obchodní činností.