• Exportní odběratelský úvěr

  Účelový úvěr k financování vývozu zboží a služeb za hranice České republiky.

Bezpečně

Dostaňte zaplaceno za vaše zboží a služby.

Chytře

Nezatěžujte finanční rozvahu Vaší společnosti.

Výhodně

Nabídněte zákazníkům zboží, služby i výhodné financování.

Jednoduše

Usnadněte si jednání o vlastních úvěrových potřebách.

Proč KB?

Rozšiřujte

Pomůžeme Vám rozšířit možnosti na poli zahraničního obchodu.

Vybírejte

Poradíme s analýzou i volbou vhodného obchodního partnera.

Komplexně

Poskytujeme záruky, zajištění rizik a předfinancování výroby.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Exportní odběratelský úvěr

 • jedná se o účelový úvěr poskytovaný bankou vývozce zahraničnímu kupujícímu nebo dlužníkovi – dlužníkem může být banka zahraničního kupujícího nebo sám kupující
 • úvěr je určen k:
  • financování investičních celků včetně doprovodných služeb a uvedení investic do provozu
  • financování kusových dodávek investičního a strojírenského charakteru včetně dodávek náhradních dílů
  • financování vývozu lodí, letadel, kolejových vozidel a energetických zdrojů podle zvláštních směrnic
  • rozšíření Vašich možností na poli zahraničního obchodu
 • získáte možnost rychlého proplacení exportní pohledávky z úvěru poskytnutého zahraničnímu kupujícímu nebo bance
 • úvěr nezatíží finanční rozvahu Vaší společnosti – úvěrovým dlužníkem je zahraniční kupující nebo jeho banka
 • pokud se účastníte nabídkového řízení v zahraničí, úvěr Vám umožní současně s technickou nabídkou předložit také nabídku financování – banka připraví nabídku podmínek, za kterých je ochotna financování poskytnout
 • usnadníte si projednávání návazných úvěrových potřeb Vaší společnosti – předfinancování výroby, záruční instrumenty, zajištění kurzových rizik
 • pomůžeme Vám s volbou vhodného zahraničního partnera na základě analýz stran zúčastněných v projektu
 • úvěr je poskytován obvykle do výše 85 % hodnoty obchodního kontraktu

Exportní odběratelský úvěr – úvěrová smlouva s odběratelem

Exportní odběratelský úvěr – úvěrová smlouva s odběratelem
 1. Obchodní kontrakt
 2. Záruka (zajištění)
 3. Úvěrová smlouva
 4. Smlouva o realizaci financování
 5. Pojištění úvěrového rizika

Před čerpáním úvěru se uzavírají tyto smlouvy:

 1. obchodní kontrakt mezi vývozcem a zahraničním kupujícím
 2. smlouva o zajištění úvěru mezi zahraničním kupujícím a jeho ručitelem
 3. úvěrová smlouva mezi KB (věřitelem) a zahraničním kupujícím (dlužníkem)
 4. smlouva o realizaci financování obchodního případu mezi KB a vývozcem (závazek vývozce splnit povinnosti vůču KB)
 5. pojistná smlouva mezi KB (pojištěným) a EGAP (pojistitelem)

Rámcová úvěrová linka s bankou odběratele

Rámcová úvěrová linka s bankou odběratele
 1. Rámcová úvěrová linka
 2. Obchodní kontrakt
 3. Interní úvěrová smlouva
 4. Úvěrová smlouva (dílčí, individuální)
 5. Smlouva o realizaci financování
 6. Pojištění úvěrového rizika

Před čerpáním úvěru se v souvislosti s rámcovou úvěrovou linkou uzavírají tyto smlouvy:

 1. v některých případech – mezibankovní rámcová úvěrová linka předem uzavřená mezi KB a zahraniční bankou kupujícího
 2. obchodní kontrakt o dodávce mezi vývozcem a zahraničním kupujícím
 3. interní úvěrová smlouva mezi zahraničním kupujícím a jeho bankou
 4. dílčí (individuální) úvěrová smlouva mezi KB a zahraniční bankou kupujícího
 5. smlouva o realizaci financování obchodního případu (závazek vývozce splnit povinnosti vůči KB)
 6. pojistná smlouva mezi KB a EGAP

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • úvěr slouží zejména k financování vývozu služeb nebo zboží původem (min. 50%) z České republiky
 • úvěr může být čerpán až po dodání sjednaných dodávek nebo prací vyplacením příslušné částky přímo na účet Vaší společnosti vedený u KB
 • podmínky poskytnutí a splácení úvěru jsou vždy definovány v konkrétní příslušné úvěrové smlouvě
 • úvěr poskytujeme obvykle na 85 % hodnoty obchodního kontraktu – 15 % hodnoty kontraktu hradí zahraniční kupující platbou předem
 • předpokladem poskytnutí financování prostřednictvím exportního odběratelského úvěru je možnost jeho pojištění u pojišťovny EGAP
 • pojištění exportních odběratelských úvěrů EGAPem:
  • umožňuje profinancovat i větší exportní kontrakty do rizikovějších zemí
  • chrání financující banku proti riziku nezaplacení pohledávek z poskytnutého odběratelského úvěru v důsledku teritoriálních nebo tržně nezajistitelných komerčních rizik

Co je pro Vás důležité

 • exportérem musí být česká právnická výjimečně i fyzická osoba (samostatně, nebo v konsorciu se zahraničním subjektem)
 • projekt musí obsahovat stanovený podíl dodávek českého původu,
 • analýza projektu a dlužníka musí být vyhovující pro banku i EGAP
 • vývozní kontrakt a jeho financování nesmí být v rozporu s mezinárodními pravidly a sankcemi

Určeno pro

Společnosti exportující zboží nebo služby do jiných zemí.

Účelovost

Exportní úvěr slouží k financování vývozu zboží a služeb původem převážně z České republiky.

Pojištění úvěru

Financování prostřednictvím odběratelského úvěru je pojišťováno EGAPem – pojištění typu „D“.