• Vydávání dluhopisů

  Způsob střednědobého až dlouhodobého podnikového financování.

Chytře

Financujte rozvoj společnosti nebo samosprávného celku.

Prakticky

Refinancujte Vaše existující finanční závazky.

Profesionálně

Využijte poradenské služby k optimalizaci peněžních toků.

Komplexně

Získejte individuální klientský servis k primárním emisím.

Proč KB?

Myslete dopředu

Pomůžeme Vám s diverzifikací investorské základny.

Zeptejte se

Nabízíme kompletní poradenské služby.

Buďte vidět

Převezmeme větší část odpovědnosti za marketing.

Jak mohu pořídit tento produkt?

Vyberte si pobočku, zanechte kontakt a my Vám zavoláme.

Na pobočce

Nechte vše na nás. Zanechte nám kontakt, zavoláme Vám.

Zavolejte mi

Co je Vydávání dluhopisů

 • jedná se o standardní formu střednědobého až dlouhodobého financování aktiv podniků, bank, municipalit nebo států prostřednictvím kapitálového trhu
 • umožní financovat rozvoj společnosti nebo samosprávného celku, refinancovat existující finanční závazky a získat finance z alternativních zdrojů
 • KB Vám poskytne služby spojené s emisemi komunálních, podnikových i vládních dluhopisů v celkové jmenovité hodnotě emise přesahující miliardy Kč
 • u primárních emisí nabízíme kompletní klientský servis
 • součástí obchodu je také poskytování poradenských služeb k optimalizaci peněžních tokůkapitálové struktury přímo související s daným emisním obchodem
 • v průběhu umisťování cenných papírů investorům přebírá KB významnou část odpovědnosti za marketing
 • výplata jistiny probíhá obvykle až k datu splatnosti dluhopisu

Co by Vás dále mohlo zajímat

 • klientský servis zahrnuje:
  • poradenství při přípravě emise cenného papíru
  • komplexní přípravu emise cenného papíru
  • možnost garance upsání celého objemu emise
  • umístění nově emitovaných cenných papírů na kapitálových trzích
  • zajištění výplaty výnosů z cenných papírů a jejich splacení
  • kotaci cenného papíru na pražské burze
 • diverzifikace investorské základny:
  • vstupem na kapitálový trh se potenciální emitent obrací k široké investorské základně
  • významně tak rozšiřuje své možnosti získat potřebný kapitál
 • opakovatelnost vstupu na kapitálový trh:
  • úspěšná emise dluhopisů vytváří pro emitenta příznivou základnu (tzv. benchmark) pro další emise na kapitálovém trhu

Komu je určeno

Velkým a středním podnikům, místní správě a samosprávě, veřejné správě a vládě.

Účel

Financování rozvoje společnosti nebo refinancování existujících závazků.