Environment and
Responsible

Sourcing

We care deeply about the
environment and our employees.
We limit the waste of paper
or plant trees. We are delicate
about waste and energy and
we limit the logistics expenses.

Do práce na kole

V roce 2016 se do této soutěže iniciativy Auto*Mat, zapojilo 224 zaměstnanců v 69 týmech.Vybrali jsme 20 750 Kč a celkový obnos věnovali nevládní organizaci Sport bez předsudků.

43 569 km
celkem ujeto

4,3 t
CO2 ušetřeno
 

Vztahy s dodavateli

Díky tzv. Ethical Sourcing Programu se každý dodavatel KB zavazuje dodržovat zásady etiky s kontrolou nezávislého auditu.. Mnozí z klíčových dodavatelů KB jsou také nositeli certifikace firemní společenské odpovědnosti systémem EcoVadis, který poskytuje informace o chování dodavatele ke svému okolí.

Třídění odpadu

Každý v Komerčce má možnost třídit odpad. A pokud by si někdo nebyl jistý, poradí mu informační karty v každé naší budově. Zajišťujeme zpětný odběr prázdných tiskových kazet a tonerů, svítidel, stavebního odpadu, odpadu z kuchyní nebo chladiva z klimatizací. Staráme se také o vyřazený nábytek nebo jiný inventář. Likvidaci dalšího odpadu pro KB zpravidla zajišťují specializované externí firmy.

Energie

V roce 2015 jsme přichystali technické novinky, které přinesou úspory energie a nákladů i zvýšení spolehlivosti dodávek elektřiny.

Optimalizujeme transformátory, prodali jsme některá energetická zařízení, zlepšujeme správu rezervované kapacity dodávek elektřiny a hodnot hlavních jističů

-32%
pokles spotřebované elektřiny