Civil Society

Koho sponzorujeme

Do Prahy jsme přivezli slona

Kromě pražské ZOO sponzorujeme kulturu, sport, vzdělávání i zábavu. Jsme partnerem muzeí, sportovních klubů i filmových festivalů.

Sponzoring

Podporujeme kulturu, sport a vzdělávání. Jsme partnerem institucí, projektů a akcí celospolečenského významu, přičemž klademe důraz především na mimořádný lidský, společenský či umělecký aspekt projektů. Zakládáme si zejména na dlouhodobé spolupráci.
Mezi největší sponzorovaný subjekt z oblasti kultury patří:

•    Národní galerie v Praze. V loňském roce jsme rozšířili spolupráci o podporu vstupného do stálých expozic pro děti a mládež do 18 let a studenty do 26 let. Nyní mají tyto skupiny vstup zdarma. 
•    Vivaldianno 2015 byl další velký kulturní projekt, který jsme v roce 2015 podpořili
•    Festival francouzského filmu představuje nejlepší filmy natočené ve francouzské produkci či koprodukci, a patří mezi nejvýznamnější filmové festivaly v ČR.

V oblasti sportu dlouhodobě podporujeme florbal a nadále tak zůstáváme hlavním partnerem České florbalové unie
Od roku 2012 sponzorujeme Mistrovství ČR v požárním sportu.

Mezi naše nejúspěšnější projekty patří spolupráce se ZOO Praha. Za více než 10 let trvající podporu jsme si v prosinci 2015 převzali ocenění Velký Richard.

Žádost o sponzoring

Formulář žádosti vyplňte a s případnými přílohami zašlete na adresu: 

Komerční banka, a.s.
odbor Komunikace
Na Příkopě 33
114 07 Praha 1 

nebo elektronicky na e-mail: sponzoring@kb.cz.
 

Dobrovolnictví

Každoročně organizujeme řadu dobrovolnických aktivit, do nichž se mohou zapojit všichni zaměstnanci. V roce 2015 jsme na celobankovní úrovni zorganizovali a podporovali celkem 7 velkých charitativních aktivit. Celá řada dalších iniciativ vzniká v rámci jednotlivých útvarů banky.

Na čem jsme se podíleli?

Darování krve – Ve spolupráci s nemocnicemi v Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Plzni, Liberci, Ústí nad Labem, Ostravě, Olomouci, Zlíně a Brně už osm let darujeme krev na půdě naší banky. V roce 2015 se k darování krve přihlásilo více než 200 zaměstnanců.

Do práce na kole – Zaměstnanci se akce účastní pravidelně. V roce 2017 se do této soutěže, kterou vyhlašuje iniciativa Auto*Mat, zapojilo 195 zaměstnanců v 54 týmech. Celkem najeli 51 034 km. Snížili tak produkci CO2 přibližně o 4,5 tuny. Za šest let jsme najeli neskutečných 199 480 km a tím jsme ušetřili více než 19,8 tuny CO2. Na charitu bylo díky příspěvkům vybráno přes 115 000 Kč.

Výtvarná soutěž – V souvislosti se Světovým dnem vody proběhl v roce 2015 první Evropský týden udržitelného rozvoje. V rámci této akce jsme uspořádali výtvarnou soutěž. Děti zaměstnanců do soutěže malovaly obrázky na téma „Šťastná planeta“ a „Moje město snů“.

Sbírka brýlí – V roce 2015 jsme uspořádali akci s cílem vybrat co nejvíce nepotřebných brýlí. Všechny vybrané kusy byly předány mezinárodní organizaci Lions Club International, která se jejich sběrem a distribucí zabývá již dvacet let. Celkem se podařilo nasbírat 1 500 párů brýlí.

Aukce zaměstnaneckých fotografií – Dalším projektem je každoroční aukce zaměstnaneckých fotografií. V roce 2016 bylo do soutěže o nejlepších 13 fotografií zasláno 229 přihlášek. Vybrané fotografie byly vytištěny ve velkém formátu, zarámovány a zaměstnanci je dražili. Z fotografií jsme také vytvořili kalendář určený k prodeji. Výtěžek z celé akce činil téměř 100 000 Kč. Vybraná částka byla Nadací Jistota zdvojnásobena a výtěžek byl rozdělen mezi Babybox pro odložené děti, Dům tří přání pro sociálně hendikepované, Český ragbyový svaz vozíčkářů pro zdravotně hendikepované a Centru paliativní péče.

Sbírka oblečení – Na podzim roku 2015 jsme ve své pražské centrále uspořádali sbírku oblečení ve prospěch neziskové organizace Borůvka Praha o.p.s. Bylo vybráno přibližně 900 kg oblečení, které bude prodáno v charitativním secondhandu Koloběh, nebo předáno těm, kdo ho potřebují.

Movember – V listopadu se zapojujeme do akce Movember na podporu výzkumu rakoviny prostaty. Účast vyjádřili někteří muži z řad zaměstnanců pěstěním kníru, který je symbolem akce. Současně se přidala i tzv. Prostá výzva, která měla za cíl hlavně osvětu nutnosti preventivních prohlídek. Výzvu k účasti na preventivních prohlídkách díky snaze zaměstnanců přijalo 4 800 mužů. Ve sbírce pořádané napříč bankou se v rámci Movembru vybralo 24 000 Kč.

Finanční vzdělávání

Snažíme se vzdělávat a podporovat finanční gramotnost. 

Naše projekty:

Finanční gramotnost – Naši zaměstnanci se i v roce 2017 přidali k projektu Bankéři do škol, organizovaném Českou bankovní asociací v úzké spolupráci se vzdělávací společností SCIO. Za podpory Nadace Jistota a ve spolupráci se společností Accenture jsme pokračovali ve vzdělávání mladých lidí, kteří opouštějí dětské domovy a vstupují do pracovního života. Zaměstnanci distribuční sítě školili děti z dětských domovů přímo na pobočkách. Program byl zakončen soutěží, ve které mládež doložila prakticky své nově nabyté vědomosti.

Poradna při finanční tísni – Jsme partnerem už od vzniku v roce 2008 a jmenujeme dva zástupce z řad svých zaměstnanců do správní rady. Poradna se zaměřuje na poskytování bezplatného a nezávislého dluhového poradenství občanům. Podporuje klienty ve snaze řešit svou finanční tíseň či insolvenci a pomáhá při podávání návrhu na oddlužení. Součástí činnosti poradny je také působení na spotřebitele, aby získali hlubší finanční a právní povědomí v oblasti přijímání úvěrů a půjček. V roce 2015 jsme poradnu podpořili darem ve výši 1 678 964 Kč. Tyto peníze byly použity na poskytování poradenství a nzajištění provozu.