Environment and Responsible Sourcing

V třídění odpadu hrajeme extraligu

V třídění odpadu hrajeme extraligu

Omezujeme spotřebu papíru, sázíme stromky a šetrně nakládáme s odpadem a energiemi.

Třídíme vše, co jde

Všem zaměstnancům umožňujeme třídit odpad. Zároveň zajišťujeme zpětný odběr prázdných tiskových kazet a tonerů, svítidel, stavebního odpadu, odpadu z kuchyní nebo chladiva z klimatizací. Také se postaráme o vyřazený nábytek. Likvidaci dalšího odpadu pro nás zajišťují specializované externí firmy.

Šetříme energii

Zavádíme technické novinky, které přinesou úspory energie a nákladů zvýšení spolehlivosti dodávek elektřiny. Patří k nim optimalizace transformátorů, prodej některých energetických zařízení a zlepšení správy rezervované kapacity dodávek elektřiny a hodnot hlavních jističů.

Dodavatele vybíráme pečlivě

Uplatňujeme tzv. Ethical Sourcing Program. Každý smluvní dodavatel se zavazuje dodržovat zásady tohoto programu, zároveň si vyhrazujeme právo iniciovat nezávislý audit. Mnozí z klíčových dodavatelů jsou nositeli certifikace v oblasti firemní společenské odpovědnosti systémem EcoVadis, který poskytuje dostatečné informace o chování dodavatele ke svému okolí.