Offer of banking services on the principle of solidarity

Co nabízíme

Děláme svět zelenější

Podporujeme projekty s pozitivním dopadem na společnost, životní prostředí i rozvoj regionů. S naší pomocí rostou firmy, které jsou inovativní a snižují spotřebu energií.

Financujeme zelené projekty

Snažíme se přispívat k trvale udržitelnému rozvoji. K podpoře zelených projektů slouží následující produkty:

EuroInovace – Úvěr pro malé a střední inovativní podniky, který je k dispozici za zvýhodněných podmínek ve spolupráci s Evropským investičním fondem (EIF).

EuroPremium Young – V rámci programu mají firmy, které pomáhají lidem do 30 let získat zaměstnání, nárok na nižší úrokové sazby úvěrů. V roce 2015 jsme tak podpořili přibližně 160 firem a poskytli úvěry v celkové výši 3,2 miliardy Kč.

EuroMuni – Program EuroMuni poskytuje formou slevy z úrokové sazby úvěru podporu municipalitám při realizaci jejich rozvojových projektů.

EuroEnergy – Skrze tento program mohou firemní klienti získat pro své projekty směřující ke snížení spotřeby energií financování s nižšími úrokovými sazbami a benevolentnějšími požadavky na zajištění. Stali jsme se první bankou v České republice, která se k této iniciativě připojila.

Solidární služby

Nabízíme služby solidární s životním prostředím i občanskou společností.

Emisní povolenky – Zapojujeme se do ochrany životního prostředí i prostřednictvím obchodů s emisními povolenkami. V roce 2015 jsme uzavřeli obchody s emisními povolenkami o celkovém objemu téměř 130 miliónů EUR, což je asi 16,5 miliónů zobchodovaných CO2 povolenek.

Transparentní účty – Ke konci roku 2015 jsme evidovali 435 transparentních účtů. Tyto účty poskytujeme zdarma a nejčastěji je využívají nadace a nadační fondy, obecně prospěšné organizace, spolky, municipality, politické strany či společenství vlastníků bytových jednotek nebo bytová družstva.