Responsible Employer

Jak se staráme

Rok od roku větší spokojenost

Práce není vše. Dbáme na to, aby naši kolegové byli spokojení a učili se novým věcem. Nepovinná školení absolvuje 79 % zaměstnanců.

Podporujeme různorodost

Vnímáme různost svých zaměstnanců jako významnou pozitivní hodnotu, která v důsledku napomáhá výkonu každého člena týmu. Proto dbáme na:

 • rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem
 • genderovou diverzitu
 • zaměstnávání zdravotně postižených
   
Jak odměňujeme zaměstnance

Při odměňování sledujeme tyto základní principy:

 • Princip interní spravedlnosti – za stejnou práci a stejný výkon za stejných transparentních okolností náleží stejná odměna
 • Princip externí konkurenceschopnosti – při jeho naplňování využíváme i pravidelných průzkumů trhu
 • Princip zohlednění rizik – odměňování zůstává v souladu se zdravým a efektivním řízením rizik

Struktura odměňování se skládá ze tří složek:

 • Základní mzda za odvedenou práci
 • Pohyblivá složka odměňování za dosažený výkon
 • Zaměstnanecké benefity podporující sounáležitost zaměstnanců se skupinou KB
Vzdělávání a rozvoj

Pro své zaměstnance připravujeme širokou nabídku vzdělávacích aktivit a programů. 

6 dní ročně
každý zaměstnanec věnoval vzdělávání

79 % zaměstnanců
absolvovalo nepovinné školení

Vyhledávání a získávání talentů

Spolupracujeme s vysokými školami, univerzitami a studentskými organizacemi a v hodnocení českých studentů jsme se umístili mezi stovkou zaměstnavatelů na 22. místě, tj. nejvýše z bankovních institucí.

Nejlepší zaměstnavatel
mezi bankami

22. místo
mezi stovkami nejlepších zaměstnavatelů

Průzkum mezi zaměstnanci

Jednou za 2 roky provádíme průzkum spokojenosti mezi zaměstnanci. V roce 2015 svůj názor projevilo 76 % zaměstnanců.

Celková situace zůstává podle většiny zaměstnanců stabilní, případně se zlepšuje. Tempo změn odpovídá očekávání a oproti předchozím rokům se také zvýšila informovanost o akčních plánech připravených na základě minulého průzkumu.