Responsible Funding

Jak půjčujeme

Není nám jedno, kam putují peníze z úvěrů

Respektujeme soukromí a svobodu, ale zároveň snižujeme riziko korupce, praní špinavých peněz nebo financování terorismu.

Sledujeme citlivé sektory podnikání

Postupně zavádíme procesy, jejichž cílem je omezit potenciální negativní dopady spojené s transakcemi a klienty. Jejich součástí je také posuzování klientů z hlediska ekologicky a sociálně zodpovědného jednání.

Sektorové a mezisektorové politiky pokrývají přibližně 12 sektorů považovaných za potenciálně citlivé po stránce ekologicky a sociálně zodpovědného jednání nebo po stránce etické.

Nefinancujeme nezodpovědné společnosti

Odborníci Société Générale sestavují čtvrtletně aktualizované seznamy subjektů sledovaných ve vztahu k ekologicky a sociálně zodpovědnému jednání. Celá skupina se zavázala takovýmto společnostem ani jejich mateřským či dceřiným společnostem neposkytovat bankovní či finanční služby.

Opatření proti korupci

Přísná pravidla jednání a vystupování zaměstnanců nás ochraňují před korupčním jednáním. Cílem těchto opatření je minimalizovat rizika korupce uvnitř banky či na straně dodavatelů a zprostředkovatelů a tím ji chránit před poškozením dobrého jména.

Opatření proti praní špinavých peněz a financování terorismu

Vyvíjíme maximální úsilí, abychom zamezili zneužití svých služeb pro účely praní špinavých peněz či financování terorismu. K tomuto účelu uplatňujeme pravidla, metody a kontrolní postupy v souladu s příslušnými zákonnými předpisy, normami a požadavky finanční skupiny Société Générale. Tato pravidla a metody jsou předmětem průběžného ověřování a aktualizací, přičemž povědomí zaměstnanců o nich se upevňuje formou pravidelných školení a přezkušování.