Effective from 1 July, Miloslav Kukla will become the new Chairman of Faktoring KB. Slawomir Komonski will take over as Executive Director of Investment Banking at KB from 12 July. From 15 July, Pierre Meme will become Executive Director for Project Organisation and Management at KB.

Miloslav Kukla (40), so far head of the Praha 1 - Václavské náměstí regional branch, was nominated to the position of Chairman the Board of Directors of Faktoring KB with effect from 1 July 2010. In this position, Miloslav Kukla will replace Milan Corjak, who is leaving the KB Group on his own request. Miloslav Kukla has been with Komerční banka since as early as 1992 and has held a number of positions in the distribution network. He worked as a relationship manager, branch head, business centre head and head of the Praha 7 and Praha 1 regional branches.

Slawomir Komonski (50) is coming to Komerční banka after ten years of working as Head of Capital Markets and Structured Finance Department and Deputy to General Manager at Société Générale in Poland. At the same time Slawomir Komonski will become a member of KB Directors Committee. He has been working in the banking sector, and mainly in the capital markets domain, since 1992; he joined Société Générale in Warsaw in 1995. In the position of Executive Director and, at the same time, Country Manager for Investment Banking for the Czech Republic and Slovakia, he will replace Jürgen Grieb, who has accepted the offer of taking the position of the Director of Capital Markets and Investment Banking and Country Head for SGCIB at Rosbank, a subsidiary of Société Générale in Russia.

Pierre Meme (39) will take the position of Executive Director for Project Organisation and Management at KB, at the same time becoming a member of KB Directors Committee. Pierre Meme started his career in the SG Group in 1996 at the Prague branch of Société Générale; after the acquisition of Komerční banka he joined KB and held a number of position in the bank. He worked in positions such as Project Manager, Head of Operational Risks and lastly as Deputy Executive Director, Operations. Between 1999 and 2001 he also worked as Head of Operations for SG in Prague. Pierre Meme will replace in this position the Executive Director to date, Marie Josephine Dreiski Rajski, who has accepted the position of Executive Director for Support functions at SKB Banka, Société Générale's subsidiary in Slovenia.

Komerční banka is one of the best run universal banks in Central Europe. It provides comprehensive services to clients in the areas of retail, corporate, and investment banking. The Komerční banka Group's 8,659 employees serve more than 2.7 million clients, who can use an extensive network of 398 points of sale throughout the country. Komerční banka currently operates 688 ATMs and more than 985,000 of its clients use one of direct banking channels.

Komerční banka is part of the Société Générale Group, one of the largest banking groups in the euro zone (in terms of market capitalisation), whose 157,000 employees serve more than 32 million individual clients worldwide.

Slawomir Komonski (50) přichází do Komerční banky po desetiletém působení v pozici ředitele kapitálových trhů a strukturovaného financování a zástupce generálního ředitele Société Générale v Polsku. Slawomir Komonski se současně stává členem výboru ředitelů KB. V oblasti bankovnictví a zejména kapitálových trhů působí již od roku 1992, od roku 1995 pracoval pro Société Générale ve Varšavě. V pozici ředitele a zároveň country manažera investičního bankovnictví pro Českou republiku a Slovensko nahradí Jürgena Grieba, který přijal nabídku pozice ředitele Investičního kapitálového bankovnictví a současně country manažera SGCIB pro Rusko v Rosbank, dceřiné společnosti Société Générale v Rusku.

Pierre Meme (39) převezme pozici výkonného ředitele pro organizaci a řízení projektů KB a zároveň se stane členem výboru ředitelů KB. Pierre Meme zahájil svou kariéru ve skupině SG v roce 1996 v pražské pobočce Société Générale. Po akvizici Komeční banky přešel do KB, kde zastával řadu pozic. Působil jako projektový manažer, vedoucí operačních rizik a posledně jako náměstek ředitele pro provoz. V letech 1999 - 2001 zastával pozici Head of Operations pro SG v Praze. Pierre Meme nahradí v této funkci dosavadní výkonnou ředitelku Marii Josephine Dreiski Rajski, která přijala pozici výkonné ředitelky podpůrných služeb v SKB Bance, slovinské dceřiné společnosti Société Générale.

Komerční banka je jednou z nejefektivnějších univerzálních bank ve střední Evropě. Poskytuje klientům komplexní služby v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Celkem 8 659 zaměstnanců skupiny Komerční banky obsluhuje více než 2,7 milionu klientů, kteří mohou využít rozsáhlé sítě 398 obchodních míst v celé České republice. KB nyní provozuje 688 bankomatů. Téměř 985 000 klientů využívá jeden z kanálů přímého bankovnictví.

KB je součástí skupiny Société Générale, která je jednou z největších bankovních skupin v eurozóně (podle tržní kapitalizace). Jejích 157 000 zaměstnanců obsluhuje na celém světě více než 32 miliónů individuálních klientů.