Úvěr EuroCreative

Úvěr s využitím záruky Evropského investičního fondu pro firmy.

S čím vám pomůžeme?

Financovat projekty kulturního či kreativního sektoru

KB ve spolupráci s EIF poskytuje malým a středním podnikům (do 250 zaměstnanců) a malým veřejným podnikům působícím v kreativním či kulturním sektoru, případně realizujícím kreativní, kulturní projekty, zvýhodněné financování.

Logo European Investment FundLogo Evropská unie

Nižší nároky na zajištění díky automatické záruce EIF

Úvěr až do výše 52 milionů Kč

Jednoduchý a flexibilní proces poskytnutí úvěru

Komplexní finanční poradenský servis KB EU Point

Sjednejte si

At a branch

Select a branch, leave your contact information – we will call you back.

By phone

Leave it all up to us. Leave your contact information – we will call you back.

Loading

Hodí se vědět

Jedná se o financování s výhodnějšími podmínkami pro firmy aktivní v kulturním či kreativním sektoru

Úvěr je určen pro: 

 • malé a střední podniky s maximálním počtem zaměstnanců 250 a s obratem do 1,3 mld. Kč (50 mil. EUR) či sumou aktiv do 1,1 mld. Kč (43 mil. EUR)
 • malé veřejné podniky (malé a střední podniky vlastněné municipalitou bez ohledu na její velikost)

Pro zařazení do programu EuroCreative stačí splnit alespoň jedno z následujících kritérií: 

 • použít financování na kulturní či kreativní projekt
 • mít převažující činnost ve vybraných NACE (knihovny, archivy, muzea, památky, vydavatelé a prodejci knih, novin, fotografové, umělecká tvorba, designéři, scénická umění, provozování kulturních zařízení, produkce a distribuce filmů a TV pořadů, promítání filmů, vydávání počítačových her, pořizování zvukových nahrávek, hudební vydavatelské činnosti, rozhlasové a TV vysílání)
 • v předchozích 2 letech (stačí splnit alespoň jedno): 
  • podnik byl aktivní v kulturním či kreativním sektoru (převažující činnost)
  • podnik získal podporu na kulturní/kreativní činnost či daňovou úlevu v této oblasti
  • podnik získal definovanou kulturní/kreativní cenu
  • podnik registroval obchodní známku, distribuční právo v kulturním/kreativním sektoru
 • Maximální výše úvěru činí 52 mil. Kč (2 mil. EUR)
 • Nižší nároky na zajištění úvěru získáte díky automatické záruce Evropského investičního fondu, která je bezplatná
 • Úvěr je poskytován v Kč nebo EUR se splatností 1–10 let
 • Získáte poradenský servis KB EU Point
 • Vhodnost vašeho projektu pro zařazení do programu EuroCreative posoudíme na základě vašich individuálních potřeb 

Logo European Investment FundLogo Evropská unie

Toto financování je poskytnuto v rámci Záručního nástroje pro kulturní a kreativní odvětví Evropského fondu pro strategické investice (EFSI), zřízeného v rámci Investičního plánu pro Evropu. Cílem EFSI je podpora financování a implementováni produktivních investic v Evropské unii a zajištění zvýšeného přístupu k financování.