Půlroční placená stáž

Učte se od nejlepších v Inovační akademii KB
Letos se zaměříme na metodu Design Thinking jako nového nástroje personálního řízení.

Pro koho je soutěž určena

Students

universities

Team

maximum 5 people

Business

or an IT enthusiast

PROČ SE PŘIHLÁSIT?

Získáte účast v šestiměsíční Inovační akademii KB. Dostanete podporu a finance na realizaci vašeho projektu v plném rozsahu.

Průběh soutěže

Registrace do soutěže

Přihlaste svůj tým až 5 lidí do soutěže. Stačí zaslat vámi vybrané téma případové studie na adresu test@kb.cz.