S čím vám
pomůžeme?

Optimalizovat množství
a strukturu držených
emisních povolenek

Tým specialistů pomůže s volbou optimální strategie 

Přispějete ke snížení znečištění pomocí tržních principů

Transakci uzavřete s dealerem telefonicky odkudkoli 

Kontrola nad obchody díky zasílaným konfirmacím

Sjednejte si

Na pobočce

Domluvte si schůzku v den i čas, který vám vyhovuje.

Po telefonu

Vše nechte na nás. Vyplňte své telefonní číslo a my vám zavoláme.

Načítám

Hodí se vědět

 • Jedná se o instrument, který byl zaveden na základě tzv. Kjótského protokolu
 • Cílem tohoto nástroje je na základě tržních principů snižovat celkový objem vypuštěných skleníkových plynů
 • Jedna povolenka představuje právo vypustit jednu tunu ekvivalentu CO2
 • Povolenky lze prodávat i nakupovat
 • Možnost uzavření forwardového nákupu a prodeje s povolenkami nebo kredity typu EUA a CER

Tržní riziko

 • Riziko změny ceny obchodovaných povolenek v průběhu trvání obchodu
 • Ceny povolenek mohou procházet nepředvídatelným vývojem způsobujícím ztráty

Příklad tržního rizika obchodu

Klient sjednal s bankou 1. 3. 2014 forwardový prodej (vypořádání 15. 3. 2015) 1000 ks povolenek, dohodnutá cena jedné povolenky je 5,50 EUR. V den vypořádání však byla aktuální tržní cena povolenky 6,50 EUR. Klient zaznamenal ztrátu z tohoto forwardového prodeje v hodnotě 1000 EUR (banka mu zaplatí 5500 EUR, na trhu by aktuálně mohl prodat za 6500 EUR).

Riziko dodání

 • Systém zúčtování povolenek neobsahuje žádnou záruku „dodání proti zaplacení“
 • Povolenky jsou vypořádávány zvlášť v Rejstříku OTE a peníze jsou zasílány standardně prostřednictvím bankovních převodů na základě vystavené faktury
 • Strana, která platí (nebo dodává) první, nese riziko, že druhá strana svůj závazek nesplní

Právní riziko

 • riziko spojené s právní jistotou systému emisních povolenek
 • je spojeno s eventuálním nebezpečím, že celý systém nastavený podle Kjótského protokolu bude zrušen bez dalších kompenzací pro účastníky systému

Měnové riziko

 • Obchody s emisními povolenkami jsou obvykle denominovány v EUR, takže účetnictví rezidenta ČR je dáno nejen vývojem ceny povolenky, ale i vývojem kurzu CZK/EUR

Operační riziko

 • Rizika spojená se vzájemným zasíláním daňových dokladů (faktur) –  v případě, že tyto doklady nejsou zaslány včas nebo nejsou v požadovaném rozsahu či kvalitě, hrozí rizika při komunikaci s finančním úřadem
 • Problémy při administraci obchodu na účtu v OTE (komunikace s rejstříkem – zablokovaný účet v případě zapomenutých hesel, dočasně nepřístupný systém apod.)

Uvedený příklad je pouze ilustrativní a má za cíl popsat fungování a použití produktu. Nejedná se o minulý ani o očekávaný budoucí vývoj trhu.

Určeno právnickým osobám, zejména provozovatelům zařízení, která jsou zdrojem znečištění.