HODNOTA ZMĚNA V CZK POSLEDNÍ
AKTUALIZACE
CZK/EUR 25,945 -0,012 14:25
CZK/USD 25,945 -0,012 14:25
EUR/USD 25,945 -0,012 14:25
USD/JPY 25,945 -0,012 14:25
CZK/HUF 25,945 -0,012 14:25
CZK/HUF

25,945

-0,012 14:25
CZK/HUF 25,945 -0,012 14:25
CZK/HUF 25,945 -0,012 14:25
CZK/HUF 25,945 -0,012 14:25
CZK/HUF 25,945 -0,012 14:25
CZK/HUF 25,945 -0,012 14:25