Certifikáty

Přihlašování a podepisování transakcí a dokumentů

Co to je certifikát

Hodí se vědět

Prvním nezbytným krokem pro založení služeb MojeBanka a Profibanka je vytvoření Vašeho osobního certifikátu.
Osobní certifikát bude sloužit pro zabezpečení komunikace mezi Vámi a bankou. Budete ho používat při přihlašování a při podepisování jednotlivých transakcí.

Jak získat osobní certifikát KB?

Navštivte Vaši pobočku Komerční banky, u které máte vedeny své účty. Zde uzavřete příslušnou smlouvu. Následně si doma vyzvedněte funkční osobní certifikát z Certifikačního průvodce.

Pokud si přejete používat osobní certifikát uložený na čipové kartě, navštivte Vaši pobočku Komerční banky, u které máte vedeny své účty. Zde uzavřete příslušnou smlouvu a na místě obdržíte funkční osobní certifikát na čipové kartě.

Pro přístup ke všem službám přímého bankovnictví KB Vám stačí pouze jeden osobní certifikát. Pokud tedy budete současně využívat služby MojeBanka a Profibanka, pro komunikaci s bankou budete používat pouze jeden certifikát.

Seznamte se s Certifikační politikou CA KB.

Jméno CA Algoritmus Otisk Certifikátu
ROOT CA KB SHA-1 5B:7C:2B:F3:21:50:36:B0:95:CB:18:66:09:48:0B:DC:BA:8D:FF:29
DCS CA KB SHA-1 91:42:75:2B:B5:A7:6B:66:BC:30:28:B5:55:CE:8A:DE:0B:6C:47:8E

Vyzvednutí certifikátu

Předtím, než poprvé spustíte Certifikačního průvodce, ověřte, že Váš počítač splňuje technické podmínky, které naleznete zde. Zároveň si, prosím, přečtěte Desatero bezpečnosti.

Pokud jste již navštívili pobočku KB a uzavřeli příslušnou smlouvu, můžete si nyní vyzvednout Váš certifikát v Certifikačním průvodci.

Spusťte Certifikačního průvodce, zvolte typ Vašeho certifikátu a klikněte na nabídku Chci získat certifikát. Do otevřeného okna zadejte své klientské identifikační číslo, které naleznete ve smlouvě uzavřené na pobočce KB. Zadejte také jednorázové heslo k vyzvednutí certifikátu, které jste obdrželi prostřednictvím SMS zprávy.

Po dokončení všech potřebných kroků můžete ihned začít využívat služeb přímého bankovnictví KB MojeBanka, Profibanka a Přímý kanál.

V případě problémů s vyzvednutím certifikátu prosím kontaktujte uživatelskou podporu KB na lince +420 955 551 552.

 

Prodloužení certifikátu

Osobní a firemní certifikát je platný 2 roky.

Prodloužení certifikátu můžete provést elektronicky 90 dní před vypršením jeho platnosti v Certifikačním průvodci.

Spusťte Certifikačního průvodce, zvolte typ Vašeho certifikátu (v souboru, na čipové kartě, firemní) a klikněte na nabídku Prodloužení certifikátu. Následně postupujte dle pokynů na obrazovce.

Upozornění na ukončení platnosti certifikátu se Vám bude zobrazovat 30 dní před vypršením jeho platnosti při každém přihlášení ke službám MojeBanka, Profibanka a Přímý kanál, a to až do okamžiku, kdy provedete jeho prodloužení.

V případě, že si platnost Vašeho stávajícího certifikátu před jeho vypršením neprodloužíte, bude nutné navštívit Vaši pobočku KB a zažádat o vytvoření nového certifikátu.

V případě problémů s prodloužením certifikátu prosím kontaktujte uživatelskou podporu KB na lince +420 955 551 552.

Proč používat certifikát na čipové kartě?

Osobní certifikát uložený na čipové kartě je určen pro klienty, kteří požadují vyšší zabezpečení uložení certifikátu. Hlavní výhodou a vlastností čipové karty je, že certifikát z ní nelze žádným způsobem zkopírovat. Pokud tedy nedojde k fyzické ztrátě čipové karty, je zneužití certifikátu prakticky vyloučeno. Práce s certifikátem na čipové kartě je také mnohem snazší a rychlejší, neboť při využívání certifikátu na čipové kartě Můjklíč zadáváte pouze 4 místný PIN.

Jak získat certifikát na čipové kartě Můjklíč?

Certifikát na čipové kartě Můjklíč získáte na pobočce, na které máte vedeny své účty.

Seznam podporovaných čteček

U těchto typů čteček čipových karet KB garantuje funkčnost služeb MojeBanka, Profibanka a Přímý kanál s přístupem přes certifikát na čipové kartě Můjklíč.

Typ čtecího zařízení Způsob připojení k počítači Výrobce čtečky
GemPC Twin USB Gemplus
GemPC Card PCMCIA Gemplus
Gemalto ID Bridge CT710 USB Gemplus
CardMan4040 PCMCIA OmniKey
CardMan3621 (Pin-Pad) USB OmniKey
Cardman3821 (Pin-Pad) USB OmniKey

Instalace čtečky čipových karet

Instalaci čtečky čipových karet Můjklíč si můžete stáhnout zde.

Příručka k instalaci čtečky čipových karet

Návod k použití čtečky čipových karet

Použití čipové karty v prohlížeči Google Chrome a Firefox

Pro správné fungování čipové karty v prohlížeči Google Chrome je nutné nainstalovat rozšíření prohlížeče.

Přejděte prosím na následující stránku Instalace rozšíření prohlížeče Google Chrome a Firefox a postupujte dle návodu.

Z nabízených typů čteček zvolte ten, který chcete nainstalovat na svůj počítač. Kliknutím na příslušné tlačítko začne proces instalace. Jednoduchý návod na instalaci potřebných komponent naleznete zde.

Gemalto ID Bridge CT710

Externí čtečka s USB konektorem vybavená klávesnicí a displejem pro bezpečné zadání PINu
Podporovaný operační systém: Vista SP2 32 i 64 bit, Windows 7 SP1 32 i 64 bit, Windows 8 32 i 64 bit, Windows 8.1 32 i 64 bit, Server 2012, Windows 10 32 i 64 bit

Stáhnout

Gemplus GemPCTwin

Čtečka s USB konektorem
Podporovaný operační systém: Vista SP2 32 i 64 bit, Windows 7 SP1 32 i 64 bit, Windows 8 32 i 64 bit, Windows 8.1 32 i 64 bit, Server 2012, Windows 10 32 i 64 bit

Stáhnout

Omnikey Cardman 3821

Externí čtečka s USB konektorem vybavená klávesnicí a displejem pro bezpečné zadání PINu
Podporovaný operační systém: Vista SP2 32 i 64 bit, Windows 7 SP1 32 i 64 bit, Windows 8 32 i 64 bit, Windows 8.1 32 i 64 bit, Server 2012, Windows 10 32 i 64 bit

Stáhnout

Omnikey Cardman 3621

Externí čtečka s USB konektorem vybavená klávesnicí pro bezpečné zadání PINu
Podporovaný operační systém: Vista SP2 32 i 64 bit, Windows 7 SP1 32 i 64 bit, Windows 8 32 i 64 bit, Windows 8.1 32 i 64 bit, Server 2012, Windows 10 32 i 64 bit

Stáhnout

IDBridge CT510 (Express Card 54)

Čtečka pro zařízení s PCI–Express slotem
Podporovaný operační systém: Vista SP2 32 i 64 bit, Windows 7 SP1 32 i 64 bit, Windows 8 32 i 64 bit, Windows 8.1 32 i 64 bit, Server 2012, Windows 10 32 i 64 bit

Stáhnout

Omnikey CardMan 4040

Čtečka s PCMCIA konektorem
Podporovaný operační systém: Vista SP2 32 i 64 bit, Windows 7 SP1 32 i 64 bit, Windows 8 32 i 64 bit, Windows 8.1 32 i 64 bit, Server 2012, Windows 10 32 i 64 bit

Stáhnout

Instalace CryptoPlus - bez instalace čtečky čipových karet

Podporovaný operační systém: Vista SP2 32 i 64 bit, Windows 7 SP1 32 i 64 bit, Windows 8 32 i 64 bit, Windows 8.1 32 i 64 bit, Server 2012, Windows 10 32 i 64 bit

Stáhnout

Instalace CryptoPlus KB – podepisovací modul pro internetový prohlížeč

Podporovaný operační systém: Vista SP2 32 i 64 bit, Windows 7 SP1 32 i 64 bit, Windows 8 32 i 64 bit, Windows 8.1 32 i 64 bit, Server 2012, Windows 10 32 i 64 bit

Stáhnout

Informace o produktech a rychlou pomoc získate také na e-mailových adresách mojebanka@kb.czprofibanka@kb.cz

CryptoPlus™ CryptoPlus™ je registrovaná ochranná známka produktu.