Služby Ombudsmana

Řeší podněty našich klientů (včetně Komerční banky, a.s. se sídlem v Slovenské republice) a klientů některých dalších společností, které jsou součástí skupiny Komerční banky a Société Générale v České republice.

Jedná se o:

  • Komerční pojišťovnu, a.s.
  • Modrou pyramidu stavební spořitelnu, a.s.
  • KB Penzijní společnost, a.s.
  • ESSOX s.r.o.
  • Factoring KB, a.s.
  • SG Equipment Finance Czech Republic s.r.o.

Činnost ombudsmana se řídí a je vymezena Chartou ombudsmana. Na ombudsmana se mohou obrátit klienti v případě nespokojenosti s řešením své stížnosti nebo reklamace ve druhé instanci (v případě klientů KB útvar Kvalita a zákaznická zkušenost). Rozhodnutí ombudsmana není pro žádnou ze stran právně závazné, nicméně v rámci smírčí procedury se společnosti skupiny Komerční banky zavazují jej respektovat.

Funkce ombudsmana je součástí skupiny ombudsmanů Société Générale, v jejímž čele stojí paní Christiane Scrivener, se kterou český ombudsman úzce spolupracuje

JUDr. Joseph Franciscus Vedlich, LLM

JUDr. Joseph Vedlich je ombudsmanem našich klientů od 7. 12. 2009. Nahradil prof. JUDr. Vojtěcha Cepla, který působil od roku 2004 jako vůbec první ombudsman soukromé finanční instituce v České republice.

Joseph Franciscus Vedlich (nar. 1946) má rozsáhlé znalosti a zkušenosti z oboru bankovnictví a legislativy. V roce 1980 promoval na Právnické fakultě University Fribourg (Švýcarsko). Titul JUDr. získal na Právnické fakultě Karlovy univerzity v Praze. Svou profesní dráhu spojil především se společností PricewaterhouseCoopers, ve které končil aktivní profesní dráhu na pozici ředitele finančních služeb.

Během 22 let kariéry v této společnosti byl odpovědný za řadu významných projektů v regionu CEE a střední Asie. Jeho významnou pozici v rámci skupiny PricewaterhouseCoopers dokládá fakt, že se po roce 1989 podílel na zakládání a řízení poboček Skupiny v Rusku, České republice, Kazachstánu a Uzbekistánu.

JUDr. Vedlich je členem Švýcarské asociace právníků. Má české a švýcarské občanství. Byl lektorem řady konferencí a workshopů na téma bankovnictví a mimo jiné se podílel na českém vydání několika mezinárodních knih z oboru bankovnictví a finančních služeb.

Hovoří plynně česky, francouzsky a anglicky, domluví se také německy a rusky.