Zajímá vás

Z čeho se skládá poplatek za transakce?

Účelem níže uvedené tabulky je s ohledem na požadavky Nařízení EU č. 2015/751 o mezibankovních poplatcích za karetní platební transakce poskytnout Vám bližší informace o výši jednotlivých nákladových složek celkového poplatku za zúčtování transakcí:

  1. mezibankovní poplatky (IF - Interchange fees) jsou uvedeny v tabulce v procentuálním rozpětí, a to s ohledem na vysoké množství parametrů, na nichž je výsledný poplatek IF závislý (např. způsobu použití karty na terminálu, zabezpečení transakce, autorizace, měně zúčtování transakce) a omezení dané u některých transakcí Nařízením EU
  2. poplatky karetních společností jsou uvedeny v tabulce ve dvou procentních hodnotách, které jsou výsledkem zprůměrování vysokého množství různých sazeb dle dlouhodobého používání jednotlivých typů karet
  3. náklady a marže provozovatele – jsou výsledkem rozdílu mezi celkovou cenou a výší mezibankovních poplatků a výší poplatků karetních společností, a proto nejsou uvedeny v tabulce

Veškeré sazby mezibankovních poplatků i poplatků karetních společností jsou zcela mimo kontrolu Komerční banky a stanovují je karetní společnosti. V případě nejrozšířenějších platebních karet – osobních kreditních a debetních karet vydaných v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (EHP) - je výše těchto sazeb regulována Nařízením EU číslo 2015/751. Z pohledu obchodníka je ale důležité, že změna jednotlivých nákladových složek na celkový poplatek nemá vliv, protože celkový poplatek je upraven ve smlouvě o přijímání platebních karet a může být měněn pouze dohodou KB a obchodníka.

Tabulky

Karetní společnost Druh karty Typ karty Region (z pohledu vydavatele platební karty)     Sazba mezibankovního poplatku (Interchange fee) z hodnoty transakce
MasterCard Maestro Služební ČR 0,95 % - 1,80 %
EHP 0,40 % - 1,65 %*
ostatní 0,40 % - 2,10 %*
Osobní kreditní ČR

x

EHP x
ostatní x
Osobní debetní ČR 0,20 %
EHP 0,20 %
ostatní 0,40 % - 1,10 %*
MasterCard Služební ČR 0,95 % - 2,10 %
EHP 1,25 % - 1,90 %
ostatní 0,19 % - 2,25 %*
Osobní kreditní ČR 0,30 %
EHP 0,30 %
ostatní 0,19 % - 2,10 %*
Osobní debetní ČR 0,20 %
EHP 0,20 %
ostatní 0,19 % - 2,10 %*
VISA Vpay Služební ČR x
EHP x
ostatní x
Osobní kreditní ČR

x

EHP x
ostatní x
Osobní debetní ČR x
EHP 0,20 %
ostatní 0,00 % - 0,50 %*
Visa/Visa electron Služební ČR 1,00 % - 1,60 %
EHP 1,30 % - 1,50 %*
ostatní 1,30 % - 2,00 %*
Osobní kreditní ČR 0,20 %
EHP 0,20 %
ostatní 0,50 % - 1,60 %*
Osobní debetní ČR 0,20 %
EHP 0,20 %
ostatní 0,50 % - 1,60 %*
ostatní** Diners Služební ČR 1,40 % - 2,60 %
EHP 1,40 % - 2,60 %
ostatní 1,40 % - 2,60 %
Osobní ČR

1,40 % - 2,60 %

EHP 1,40 % - 2,60 %
ostatní 1,40 % - 2,60 %
JCB Služební ČR 0,70 %
EHP 0,70 %
ostatní 1,125 % - 1,25 %
Osobní ČR 0,20 % - 0,30 %
EHP 0,20 % - 0,30 %
ostatní 1,125 % - 1,25 %

 

Pozn.:
* V případě uvedených typů plateb může být procentní sazba mezibankovního poplatku nahrazena či doplněna fixní platbou. Tyto fixní položky jsou karetními společnostmi definovány v měně EUR a aktuálně jsou ve výši 0,00 – 0,60 EUR
** V případě zpracování transakcí realizovaných platebními kartami jiných společností než VISA a MC se způsob účtování cen nemění. EHP – Evropský hospodářský prostor – zahrnuje země EU a dále Švýcarsko, Norsko a Island.

Karetní společnost Druh karty Typ karty Region (z pohledu vydavatele platební karty)     Sazba mezibankovního poplatku (Interchange fee) z hodnoty transakce
MasterCard Maestro Služební ČR 1,50 % - 1,90 %
EHP 1,05 % - 1,50 %*
ostatní 1,05 % - 1,95 %*
Osobní kreditní ČR

x

EHP x
ostatní x
Osobní debetní ČR 0,20 %
EHP 0,20 %
ostatní 1,05 % - 1,50 %*
MasterCard Služební ČR 1,20 % - 1,70 %
EHP 1,35 % - 1,90 %
ostatní 1,35 % - 2,00 %
Osobní kreditní ČR 0,30 %
EHP 0,30 %
ostatní 0,70 % - 2,10 %
Osobní debetní ČR 0,20 %
EHP 0,20 %
ostatní 0,70 % - 2,10 %*
VISA Vpay Služební ČR x
EHP x
ostatní x
Osobní kreditní ČR

x

EHP x
ostatní x
Osobní debetní ČR x
EHP 0,20 %
ostatní 0,00 % - 0,50 %*
Visa/Visa electron Služební ČR 1,44 % - 1,60 %
EHP 1,40 % - 1,50 %*
ostatní 1,80 % - 2,00 %
Osobní kreditní ČR 0,30 %
EHP 0,30 %
ostatní 0,50 % - 1,60 %*
Osobní debetní ČR 0,20 %
EHP 0,20 %
ostatní 0,50 % - 1,60 %*
ostatní** Diners Služební ČR 1,40 % - 2,60 %
EHP 1,40 % - 2,60 %
ostatní 1,40 % - 2,60 %
Osobní ČR

1,40 % - 2,60 %

EHP 1,40 % - 2,60 %
ostatní 1,40 % - 2,60 %
JCB Služební ČR 0,70 %
EHP 0,70 %
ostatní 1,125 % - 1,25 %
Osobní ČR 0,20 % - 0,30 %
EHP 0,20 % - 0,30 %
ostatní 1,125 % - 1,25 %

 

Pozn.:
* V případě uvedených typů plateb může být procentní sazba mezibankovního poplatku nahrazena či doplněna fixní platbou. Tyto fixní položky jsou karetními společnostmi definovány v měně EUR a aktuálně jsou ve výši 0,00 – 0,60 EUR
** V případě zpracování transakcí realizovaných platebními kartami jiných společností než VISA a MC se způsob účtování cen nemění. EHP – Evropský hospodářský prostor – zahrnuje země EU a dále Švýcarsko, Norsko a Island.

S platností k 1. 6. 2020 dochází ke změně výše Poplatků karetních společností. 

Sazby Poplatků karetních společností se liší dle typu karty a tvoří je fixní částka poplatku za transakci a dále procentní výše z hodnoty provedené transakce. Sazby jsou rozdílné dle země, kde byla karta vydána.

SAZBY POPLATKŮ KARETNÍCH SPOLEČNOSTÍ PLATNÉ OD 1. 6. 2020.

Typ karty

Domestic (karty vydané v ČR)

Intra (karty vydané v rámci zemí EHP)

Inter (karty vydané mimo země EHP)

Visa

debetní i kreditní karty

0,458 CZK + 0,082%

0,458 CZK + 0,082%

3,118 CZK + 0,674%

Mastercard

debetní i kreditní karty

0,468 CZK + 0,173%

0,468 CZK + 0,285%

4,702 CZK + 0,734%SAZBY POPLATKŮ KARETNÍCH SPOLEČNOSTÍ PLATNÉ DO 31. 5. 2020.

Typ karty

Domestic (karty vydané v ČR)

Intra (karty vydané v rámci zemí EHP)

Inter (karty vydané mimo země EHP)

Visa

debetní i kreditní karty

0,458 CZK + 0,063%

0,458 CZK + 0,063%

3,118 CZK + 0,545%

Mastercard

debetní i kreditní karty

0,304 CZK + 0,173%

0,304 CZK + 0,285%

4,702 CZK + 0,734%

 

Detailnější informace o výši mezibankovních poplatků a poplatcích karetních společností získáte přímo na stránkách karetních společností www.visaeurope.com a www.mastercard.com.