SPR-RSČMS -PŘÍSP. ZE STÁT. ROZP. A DARY

Detail of Transparent Account

Zavřený účet
Closed Account
Account Owner:
SDRUŽENÍ PRO REPUBLIKU - REPUBLIKÁNSKÁ STRANA ČECH, MORAVY A SLEZSKA
Account Number: 115-9889700247/0100
Currency: CZK
IBAN: CZ97 0100 0001 1598 8970 0247
SWIFT: KOMBCZPP