Helena Králová

Detail of Transparent Account

Account Owner:
Helena Králová
Jedná se o výběr příspěvků na péči o postiženého syna - nákup zdravotních pomůcek, apod.
Account Number: 123-7356820247/0100
Currency: CZK
IBAN: CZ48 0100 0001 2373 5682 0247
SWIFT: KOMBCZPP