Helena Lacková

Detail of Transparent Account

Account Owner:
Helena Lacková
Sbírka pro možnost nakoupení vybavení do bytu, který byl vytopen. Klientka nemá finanční prostředky. Je ve 3.stupni invalidity a upoutána na invalidním vozíku.
Account Number: 123-7876300237/0100
Currency: CZK
IBAN: CZ49 0100 0001 2378 7630 0237
SWIFT: KOMBCZPP