Alena Holečková

Detail of Transparent Account

Account Owner:
Alena Holečková
vedení transparentního účtu pro školní třídu
Account Number: 131-760950287/0100
Currency: CZK
IBAN: CZ66 0100 0001 3107 6095 0287
SWIFT: KOMBCZPP