VLADISLAVA ĽUPTÁČIKOVÁ

Detail of Transparent Account

Account Owner:
VLADISLAVA ĽUPTÁČIKOVÁ
Sbírka na podporu pozůstalých dcer Nelinku, Sofinku, Ivušku a manželku Markétu po zemřelém Josefu Řehákovi
Account Number: 131-801310287/0100
Currency: CZK
IBAN: CZ85 0100 0001 3108 0131 0287
SWIFT: KOMBCZPP