1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
30. 1. 2020 - 72,333.00 CZK — / — / 5707301787 KOLÁČNÝ MIROSLAV (19-2456810297/100)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
23. 1. 2020 - 11,193.00 CZK 2020032 / — / 5707301787 (2113892411/2700)
OKAMŽITÁ ODCHOZÍ ÚHRADA
17. 1. 2020 222.00 CZK — / 308 / — Kinská Regina (1070569053/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
15. 1. 2020 1,000.00 CZK — / — / — Pavel BEŇO (859912002/5500)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
6. 1. 2020 300.00 CZK — / 308 / — Kozlová Irena,PhDr. (738843143/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Dar na právní zastupování