1 - 2 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
13. 10. 2020 3,000.00 CZK — / — / — Doubková Maria (2110142236/2700)
Doubková Maria
centrum paliativní péče
dar p. Hampel Arpád
12. 10. 2020 300.00 CZK — / — / — Ing. Petra Dofková (8435151859/5500)
Ing. Petra Dofková
8. 10. 2020 3,000.00 CZK — / — / — CHLUMSKA DANUSE, MUD (3060009369/6800)
PŘÍCHOZÍ ÚHRADA
Chlumska
1. 10. 2020 4.30 CZK — / — / — 1076/107600/5634354 (160515-6900000000/100)
ČÁST. STORNO POPL. ZA POLOŽKY
CNF000017657351/000005634354
1. 10. 2020 20.00 CZK — / — / — 1076/107600/5634354 (160515-6900000000/100)
ČÁST. STORNO POPL.ZA VÝPIS-EL.
CNF000017657350/000005634354