1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
12. 2. 2020 2,000.00 CZK — / — / — SLOVAK JAKUB (274669924/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
30. 12. 2019 6,934.00 CZK — / — / — (0/100)
VKLAD HOTOVOSTI
NOVÁKOVÁ ALICE
30. 12. 2019 - 29.00 CZK — / 898 / — (600218-3110510000/100)
POPLATEK-VKLAD NA PŘEPÁŽCE
17. 12. 2019 20,000.00 CZK 28822293 / — / — Praktický lékař Kvas (2582746329/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Veřejná sbírka na podporu Elišky a Veroniky
17. 12. 2019 1,000.00 CZK — / — / — Pop, Stanislav (608475020/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY