1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
19. 9. 2019 300.00 CZK — / — / — Reichlová, Adéla (2200121930/2010)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
Členský poplatek Ondřej Reichel
11. 9. 2019 - 1,370.00 CZK — / — / — (6051726714/2010)
LENKA POHANKOVÁ NVT II
26. 7. 2019 - 2,500.00 CZK — / — / — BŘEŇOVÁ BÁLKOVÁ ILONA (86-0105190277/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
vrácený poplatek za tábor - Eliška Břeňová
9. 7. 2019 3,000.00 CZK 2019003 / 308 / — SŽDC, s.o. Praha 1 (50008-0014606011/710)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
SYN P.SLADKA JIRIHO (PETR) TABOR PYORD1000525855 2019003
2. 7. 2019 - 70,000.00 CZK — / — / — (0/100)
VÝBĚR HOTOVOSTI
POHANKA JAKUB