Transparent account

Name: ANO 2011 – VOLEBNÍ KOMUNÁLNÍ | No.: 4090402/0100
 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
19. 2. 2019 - 48,168.00 CZK 2182015 / 558 / — (2599141/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PYORD0000018762 HOPAX S.R.O. NADRAZNI 106CERVENKA ICO:60779713PRONAJEM SALU
14. 2. 2019 - 12,000.00 CZK 20180006 / 558 / — (153406239/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PYORD0000018737 MGR. IVO ZAVADIL PUSKINOVA 420/2AVYSKOV - NOSALOVICEICO:62125931REKLAMNI PLOCHY
14. 2. 2019 - 13,480.00 CZK 2018200621 / 558 / — PROTISK PRCHAL S.R.O. (107-6461850267/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PYORD0000018736 PROTISK PRCHAL S.R.O. UHRINOVSKA 302/22VELKE MEZIRICI ICO:02215322LETAKY
12. 2. 2019 - 3,630.00 CZK 210180532 / 558 / — (261241857/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
PYORD0000018686 CALAMARI SE SLOVENSKA 1085/1AOSTRAVA - PRIVOZ ICO:28940423 PRONAJEM REKLAMNI
11. 2. 2019 1,362.70 CZK 4081881803 / 306 / — Linde Gas a.s. (2113539431/2700)
Linde Gas a.s.
ANO 2011
DOC. CZ10F1100000172019 UHR 11022019 BALANCE 0200152254 ANO 2011