1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
14. 8. 2019 686.00 CZK 190813157 / 558 / — Nadace VIA (2198370339/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
PLATBA DARUJME.CZ
6. 8. 2019 200.00 CZK 3 / 8 / — Ing. Tomáš Rádl (4692028001/5500)
Ing. Tomáš Rádl
Marie Rádlová, Charitní domov, Lázeňská 61, Stará Boleslav - dar
6. 8. 2019 245.00 CZK 190806184 / 558 / — Nadace VIA (2198370339/800)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
PLATBA DARUJME.CZ
2. 8. 2019 - 500.00 CZK 9 / — / — CHARITA OSTRAVA (1628245761/100)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Daruj správně - Lukáš
2. 8. 2019 - 250.00 CZK 9 / — / — (75450006/2700)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Daruj správně - Lazar