1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 7. 2019 - 60.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
31. 7. 2019 - 18.00 CZK — / — / — (0/100)
POPLATEK ZA POLOŽKY
16. 7. 2019 - 18,000.00 CZK 3247686 / — / — (3754-0017721621/710)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
16. 7. 2019 - 4,235.00 CZK 200190375 / — / — (101712568/300)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
15. 7. 2019 20,000.00 CZK — / — / — KŘIŠŤANOVÁ JANA (78-0975420267/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
DAR