1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
31. 7. 2019 - 169.00 CZK — / — / — (0/100)
POPL.ZA VEDENÍ ÚČTU/BALÍČKU
25. 7. 2019 277.00 CZK — / — / — Marek Novák (1569654011/3030)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
8. 7. 2019 - 9,000.00 CZK — / — / — (1730566019/3030)
PLATBA NA VRUB VAŠEHO ÚČTU
Fyzioterapie
3. 7. 2019 138,876.00 CZK — / — / — KŘEPELKA PAVEL (214628805/600)
SB 02.07.19/15 38 08 04261077
HOKEJKY NA PAŽITU 2
2. 7. 2019 45,000.00 CZK 7103115371 / 308 / — VYKOUKAL JIRI (377963683/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
dar Vykoukal