1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
Posting date Credit/debit
(in currency of your account)
Variable / Constant / Specific code Counterparty
Message for recipient
17. 10. 2019 107.00 CZK — / — / — BERÁNEK JIŘÍ (35-7823320277/100)
PLATBA VE PROSPĚCH VAŠEHO ÚČTU
DÁŠA BERÁNKOVÁ OVERAL
8. 10. 2019 100.00 CZK — / — / — DEŇOVÁ MARGITA (224068872/600)
SB 07.10.19/17 10 08 04372910
3. 10. 2019 100.00 CZK — / — / — PFLEGROVA VERONIKA (227761795/300)
ÚHRADA Z JINÉ BANKY
1. 10. 2019 150.00 CZK — / — / — Marcela Kočová (4913409001/5500)
Marcela Kočová
Vesticka Maxik
9. 9. 2019 159.00 CZK — / — / — Ladislav Večerka (8305582001/5500)
Ladislav Večerka
Smutná boty NIKE